Tài chính

Đầu tư Nam Long bị phạt và truy thu thuế gần 280 triệu đồng

(VNF) - Cục Thuế TP. HCM vừa có Quyết định về việc xử lý về thuế, xử phạt vi phạm hành chính qua kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế đối với Công ty Cổ phần đầu tư Nam Long (HoSE: NLG), thời kỳ kiểm tra năm 2017.

Đầu tư Nam Long bị phạt và truy thu thuế gần 280 triệu đồng

Đầu tư Nam Long bị phạt và truy thu thuế gần 280 triệu đồng. (Ảnh minh hoạ)

Lý do được đưa ra là do NLG đã có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế. Cụ thể, công ty đã kê khai sai dẫn đến làm giảm số thuế giá trị gia tăng phải nộp, làm tăng số thuế giá trị gia tăng được khấu trừ và làm tăng số lỗ trong hồ sơ khai thuế niên độ năm 2017. Công ty đã vi phạm Điều 12 Luật thuế giá trị gia tăng, Điều 7, Điều 9 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Theo đó, NLG bị phạt vi phạm hành chính về thuế hơn 45,2 triệu đồng. Trong đó: phạt hành vi khai sai nhưng không dẫn đến thiếu thuế giá trị gia tăng 2,1 triệu đồng; phạt hành vi khai sai nhưng không dẫn đến thiếu thuế thu nhập doanh nghiệp 2,1 triệu đồng; phạt 20% trên số tiền khai sai dẫn đến thiếu thuế giá trị gia tăng hơn 41 triệu đồng.

Về các biện pháp khắc phục hậu quả,  theo cơ quan thuế, NLG không được khấu trừ thuế giá trị gia tăng gần 51 triệu đồng. Cùng với đó, NLG có trách nhiệm điều chỉnh trong tờ khai thuế giá trị gia tăng của kỳ kế tiếp; điều chỉnh giảm lỗ năm 2017 số tiền gần 12 tỷ đồng và bị truy thu thuế số tiền hơn 205 triệu đồng, truy thu tiền do chậm nộp số tiền thuế kê khai sai hơn 29,5 triệu đồng.

Theo Cục thuế TP. HCM, số tiền chậm nộp này được tính đến ngày 19/11/2018, NLG có trách nhiệm tự tính bổ sung số tiền chậm nộp từ ngày 20/11/2018 đến thời điểm thực nộp số tiền thuế truy thu và phạt vào ngân sách nhà nước.

Cũng theo Cục thuế TP. HCM, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định, NLG phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định và có trách nhiệm nộp số tiền thuế giá trị gia tăng truy thu, tiền chậm nộp và tiền phạt vi phạm hành chính gần 280 triệu đồng cho Cục Thuế TP. HCM.

Quá thời hạn trên, nếu NLG không chấp hành quyết định xử phạt sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo quy định.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2018 được NLG công bố mới đây cho biết doanh thu và lợi nhuận trong kỳ của công ty đều tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu thuần đạt 1.330 tỷ đồng, gấp 3,5 lần doanh thu đạt được quý III/2017, trong khi đó chi phí giá vốn chỉ tăng gần gấp 3 lần nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 637,8 tỷ đồng, gấp 4,5 lần cùng kỳ.

Doanh thu tăng mạnh nhưng chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng với tỷ lệ thấp hơn nhiều nên kết quả NLG báo lãi gần 450 tỷ đồng trong quý III/2018, gấp 6,3 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt trên 420 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2018, NLG đạt 2.740 tỷ đồng doanh thu, tăng 67% so với cùng kỳ và hoàn thành 71% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 748,3 tỷ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ năm ngoái và chính thức hoàn thành vượt mức 3% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ đạt 635 tỷ đồng.

Tổng cộng tài sản đến cuối kỳ của công ty đạt 9.346 tỷ đồng, tăng 1.440 tỷ đồng so với đầu kỳ. Tổng nợ phải trả cũng tăng 389 tỷ đồng, lên mức 4.572 tỷ đồng, trong đó có khoản vay tài chính ngắn hạn 219 tỷ đồng và khoản vay nợ dài hạn hơn 847 tỷ đồng.

Tin mới lên