Tài chính tiêu dùng

Doanh thu thị trường bảo hiểm ước đạt 93.760 tỷ đồng sau 9 tháng, tăng gần 25%

(VNF) - Báo cáo số liệu mới nhất từ Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho thấy 9 tháng năm 2018, thị trường bảo hiểm tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ấn tượng, với doanh thu ước đạt 93.760 tỷ đồng, tăng 24,63% so với cùng kỳ.

Doanh thu thị trường bảo hiểm ước đạt 93.760 tỷ đồng sau 9 tháng, tăng gần 25%

Doanh thu thị trường bảo hiểm 9 tháng ước đạt 93.760 tỷ đồng, tăng gần 25%. (Ảnh minh họa)

Trong đó doanh thu của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 33.900 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 59.860 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp bảo hiểm đã đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 293.312 tỷ đồng, tăng 26,8%, trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đầu tư ước đạt 38.952 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đầu tư ước đạt 254.360 tỷ đồng.

Tổng tài sản của các doanh nghiệp bảo hiểm ước đạt 369.848 tỷ đồng, tăng 29,65%, trong đó, tổng tài sản các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 78.338 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 291.510 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn chủ sở hữu của các doanh nghiệp bảo hiểm, tăng 50,93%, ước đạt 77.816 tỷ đồng…

Báo cáo số liệu từ Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cũng cho thấy 9 tháng qua, các doanh nghiệp bảo hiểm đã chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 25.151 tỷ đồng, tăng 18,68%, trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ chi trả bảo hiểm ước đạt 13.451 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ chi trả bảo hiểm ước đạt 11.700 tỷ đồng.

Đối với hoạt động môi giới, báo cáo cho biết tổng phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới ước đạt 6.6837 tỷ đồng (tăng 6% so với cùng kỳ năm trước). Trong đó, phí bảo hiểm gốc thu xếp qua môi giới ước đạt 3.6830 tỷ đồng (tăng 11,7% so với cùng kỳ trước), phí tái bảo hiểm thu xếp qua môi giới ước đạt 3.007 tỷ đồng (giảm 0,4% so với cùng kỳ năm trước).

Hoa hồng môi giới bảo hiểm ước đạt 528 tỷ đồng (tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước). Trong đó, hoa hồng môi giới bảo hiểm gốc ước đạt 426 tỷ (tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước), hoa hồng môi giới tái bảo hiểm ước đạt 102 tỷ đồng (tăng 23,1% so với cùng kỳ năm trước).

Đại diện Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cũng cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm, trong đó tập trung vào việc tăng cường năng lực tài chính, hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp; thúc đẩy các doanh nghiệp phát triển sản phẩm bảo hiểm mới, kênh phân phối mới; khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư phát triển công nghệ hiện đại để tiếp cận rộng hơn tới mọi đối tượng khách hàng.

Đồng thời, công tác quản lý, giám sát bảo hiểm sẽ tiếp tục được đổi mới theo hướng giảm thiểu thủ tục hành chính; tăng cường đối thoại với doanh nghiệp để nắm bắt sát sao tình hình của doanh nghiệp, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động, đảm bảo doanh nghiệp phát triển bền vững, sớm hoàn thành kế hoạch năm 2018 đề ra.

Tin mới lên