Tài chính tiêu dùng

6 tháng, doanh thu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 22.230 tỷ đồng

(VNF) - Theo số liệu do Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam vừa công bố, 6 tháng đầu năm 2018, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt doanh thu 22.230 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ; bồi thường ước đạt 9.231 tỷ đồng.

6 tháng, doanh thu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 22.230 tỷ đồng

Nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới dẫn đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ với doanh thu ước đạt 7.151 tỷ đồng.

Trong đó, nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới dẫn đầu với doanh thu ước đạt 7.151 tỷ đồng, tăng 8% (so với cùng kỳ năm ngoái); số tiền bồi thường ước đạt 3.832 tỷ đồng.

Cũng theo số liệu của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, 6 tháng đầu năm, doanh thu nghiệp vụ bảo hiểm tài sản thiệt hại ước đạt 3.160 tỷ đồng, tăng 4%; số tiền bồi thường ước 1.546 tỷ đồng.

Bảo hiểm sức khỏe ước đạt doanh thu 6.518 tỷ đồng, tăng trưởng 24%; số tiền bồi thường 1.897 tỷ đồng. Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển ước đạt 1.254 tỷ đồng, tăng trưởng 8%; số tiền bồi thường 258 tỷ đồng.

Bảo hiểm cháy nổ ước đạt doanh thu 1.900 tỷ đồng, tăng 14%; số tiền bồi thường là 712 tỷ đồng. Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu ước đạt doanh thu 1.007 tỷ đồng, tăng trưởng 2%; ước bồi thường 759 tỷ đồng…

Tại thị trường bảo hiểm nhân thọ, tổng doanh thu phí bảo hiểm của 18 đơn vị bảo hiểm nhân thọ trong 6 tháng đầu năm 2018 đạt hơn 36.000 tỷ đồng, tăng 128% so với 6 tháng đầu năm 2017. Doanh thu khai thác mới của toàn thị trường hơn 12.500 tỷ đồng, tăng 125%.

Top 5 “ông lớn" có doanh thu khai thác mới vẫn là Bảo Việt Nhân thọ, Dai-ichi Life, Prudential, Manulife và AIA. Trong số này, Bảo Việt Nhân Thọ tiếp tục duy trì vị trí số 1 từ năm 2016 đến nay với doanh thu khai thác mới trong 6 tháng đầu năm 2018 là 2.420 tỷ đồng và tổng doanh thu là 9.920 tỷ đồng.

Bảo Việt Nhân thọ hiện là công ty bảo hiểm nhân thọ dẫn đầu thị trường bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam với 26,3% thị phần năm 2017.

Năm 2017, thị trường bảo hiểm Việt Nam tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng vững chắc, tổng doanh thu ngành tăng mạnh, ước đạt 105.611 tỷ đồng, tăng 21,2%.

Trong đó, lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ được đánh giá tăng trưởng cao với tổng doanh thu ước đạt 65.050 tỷ đồng, tăng 28,9% và lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ tăng trưởng khả quan với tổng doanh thu ước đạt 40.561 tỷ đồng.

Tin mới lên