Tài chính

Dự án từ 4.000 tỷ đồng tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc được miễn thuế tối đa 4 năm

(VNF) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 32/2018/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 74/2017/NĐ-CP quy định cơ chế, chính sách đặc thù đối với Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Dự án từ 4.000 tỷ đồng tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc được miễn thuế tối đa 4 năm

Dự án từ 4.000 tỷ đồng tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc được miễn thuế tối đa 4 năm.

Theo đó, doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới tại Khu công nghệ cao sẽ được hưởng nhiều ưu đãi về thuế. Cụ thể, về thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại Khu công nghệ cao được áp dụng thuế suất 10% trong thời gian 15 năm, miễn thuế tối đa không quá 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá 9 năm tiếp theo, theo quy định tại Khoản 1 Điều 13, khoản 1 Điều 14 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trường hợp thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại khu công nghệ cao có quy mô vốn đầu tư từ 4.000 tỷ đồng trở lên được áp dụng thuế suất 10% trong thời gian 30 năm. Đồng thời, miễn thuế tối đa không quá 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá 9 năm tiếp theo, kể từ năm đầu tiên có thu nhập chịu thuế.

Thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi, thời gian miễn thuế, giảm thuế, điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.

Đối với thuế nhập khẩu, thuế thu nhập cá nhân, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế hiện hành.

Thông tư cũng hướng dẫn xác định tiền thuê đất trong khu công nghệ cao. Cụ thể, giá đất được tính theo mục đích sử dụng đất thuê tại Bảng giá chi tiết đối với các loại đất trong khu công nghệ cao nhân (x) Hệ số điều chỉnh giá đất.

Trong đó, Bảng giá chi tiết đối với các loại đất trong khu công nghệ cao do UBND thành phố Hà Nội ban hành căn cứ quy hoạch được duyệt và các điều kiện cụ thể về hạ tầng kỹ thuật, theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 74/2017/NĐ-CP.

Hệ số điều chỉnh giá đất do ban quản lý ban hành hàng năm và công bố công khai trong quá trình triển khai thực hiện theo từng khu vực, tuyến đường, vị trí đất tương ứng với từng mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, tối thiểu không thấp hơn 1,0 và áp dụng từ ngày 1/1 hàng năm.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2018. Toàn văn Thông tư có thể xem tại đây!

Tin mới lên