Đô thị

Duyệt chủ trương đầu tư KCN Hòa Cầm - giai đoạn 2 hơn 2.200 tỷ tại Đà Nẵng

(VNF) - Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã ký Quyết định 363/QĐ-TTg chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Cầm – giai đoạn 2. Tổng công ty đầu tư xây dựng và thương mại Anh Phát làm chủ đầu tư dự án.

Duyệt chủ trương đầu tư KCN Hòa Cầm - giai đoạn 2 hơn 2.200 tỷ tại Đà Nẵng

Duyệt chủ trương đầu tư KCN Hòa Cầm - giai đoạn 2 hơn 2.200 tỷ tại Đà Nẵng. (Ảnh minh họa)

Dự án trên được thực hiện tại phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ và xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng với quy mô 119ha được bổ sung 1,019 ha để đạt quy mô 120,019 ha trong trường hợp 1,019 ha được cấp có thẩm quyền bổ sung vào quy hoạch sử dụng đất, chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp của TP. Đà Nẵng.

Phó Thủ tướng giao UBND TP. Đà Nẵng tổ chức xây dựng phương án và chịu trách nhiệm lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đấu thầu, đầu tư, đất đai và pháp luật có liên quan khác.

UBND TP. Đà Nẵng cũng nhận nhiệm vụ chỉ đạo Ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng phối hợp với các cơ quan có liên quan xác định chính xác tổng vốn đầu tư của Dự án, đảm bảo phù hợp với quy mô diện tích đất thực hiện Dự án và quy định của pháp luật về xây dựng.

Đồng thời, UBND TP. Đà Nẵng chịu trách nhiệm và chỉ đạo xây dựng phương án lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư, đấu thầu, đất đai, xây dựng, quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế và pháp luật có liên quan.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu TP. Đà Nẵng đảm bảo tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung thẩm định theo quy định của pháp luật; triển khai dự án phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; không được chuyển phần diện tích quy hoạch khu công nghiệp còn lại đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sang mục đích sử dụng khác khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Cùng đó, chịu trách nhiệm toàn diện việc thực hiện các trình tự, thủ tục đối với việc đã cho các nhà đầu tư thứ cấp xây dựng các dự án trong phạm vi quy hoạch khu công nghiệp, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật…

Trước đó, tháng 6/2021, UBND TP. Đà Nẵng cho biết sẽ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư và khẩn trương tổ chức triển khai đầu thầu lựa chọn nhà đầu tư sau khi được phê duyệt chủ trương đối với ba khu công nghiệp mới. Theo quy hoạch, ba KCN mới này là Hòa Cầm giai đoạn 2, Hòa Nhơn và Hòa Ninh. Tổng giá trị đầu tư vào khoảng 14.000 tỷ đồng.

Trong đó, Khu công nghiệp Hòa Cầm giai đoạn 2, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ và xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang có diện tích 120 ha, tổng vốn đầu tư gần 2.233 tỷ đồng.

Dự án thứ hai là Khu công nghiệp Hòa Ninh, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang với quy mô 400 ha, tổng vốn đầu tư gần 6.084 tỷ đồng.

Dự án cuối cùng là Khu công nghiệp Hòa Nhơn, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, có quy mô 360 ha, tổng vốn đầu tư gần 5.658 tỷ đồng.

Tin mới lên