Tài chính

FPT Telecom dự kiến trả cổ tức năm 2021 không dưới 20%

(VNF) - Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom, UPCoM: FOX) vừa công bố tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 với một số nội dung đáng chú ý.

FPT Telecom dự kiến trả cổ tức năm 2021 không dưới 20%

FPT Telecom dự kiến trả cổ tức năm 2021 không dưới 20%

Theo tài liệu, FPT Telecom dự kiến trình đại hội cổ đông về kế hoạch kinh doanh năm 2021, với doanh thu kỳ vọng là 12.700 tỷ đồng, tăng gần 11% so với thực hiện năm vừa qua.

Trong đó, doanh thu từ dịch vụ viễn thông vẫn chiếm chủ yếu, dự kiến 12.000 tỷ đồng, tăng 10% và doanh thu từ dịch vụ nội dung số là 700 tỷ đồng, tăng gần 17% so với 2020.

Đồng thời, doanh nghiệp đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế tăng gần 15% cùng kỳ, lên mức 2.380 tỷ đồng.

Năm 2020, FPT Telecom ghi nhận doanh thu đạt gần 11.470 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 2.075 tỷ đồng, lần lượt tăng 10% và 14% so với 2019. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 1.575 tỷ đồng, tăng 16,5%.

Trong khuôn khổ phiên họp thường niên, FPT Telecom dự kiến trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, bao gồm trả cổ tức bằng tiền mặt và trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Đối với phương án trả cổ tức bằng tiền mặt, HĐQT FPT Telecom trình phương án thông qua mức chi trả 3.000 đồng/cổ phiếu; trong đó cổ tức đợt 1 là 1.000 đồng/cổ phiếu đã tạm ứng vào tháng 8/2020 và cổ tức đợt 2 là 2.000 đồng/cổ phiếu, đã tạm ứng vào tháng 12/2020.

Mặt khác, đối với phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu, doanh nghiệp dự kiến chi trả cổ tức cổ phiếu với tỷ lệ 20%, tức mỗi cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu hiện hữu sẽ được chia thêm 1 cổ phiếu mới. Thời gian dự kiến thực hiện trong năm 2021.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng đề cập đến kế hoạch trả cổ tức năm 2021, với tỷ lệ chi trả không thấp hơn 2.000 đồng/cổ phiếu. HĐQT sẽ căn cứ kết quả kinh doanh thực tế để quyết định tạm ứng cổ tức tại các thời điểm thích hợp, đảm bảo không ảnh hưởng tới các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

HĐQT cũng đề xuất trích lập quỹ đầu tư phát triển là 15% lợi nhuận sau thuế năm 2020, trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi là 10% lợi nhuận sau thuế năm 2020, trình đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Tin mới lên