Tài chính

Gemadept (GMD): Doanh thu tăng mạnh, lãi lớn trong công ty liên kết, lợi nhuận quý II đạt 370 tỷ

(VNF) - Bức tranh kinh doanh quý II và 6 tháng đầu năm 2022 của Công ty Cổ phần Gemadept (HoSE: GMD) rất tươi sáng với doanh thu và lợi nhuận cùng tăng trưởng mạnh.

Gemadept (GMD): Doanh thu tăng mạnh, lãi lớn trong công ty liên kết, lợi nhuận quý II đạt 370 tỷ

Gemadept (GMD): Doanh thu tăng mạnh, lãi lớn trong công ty liên kết, lợi nhuận quý II đạt 370 tỷ

Quý II/2022, doanh thu thuần của GMD đạt 978 tỷ đồng, tăng 30%; lợi nhuận gộp đạt 436 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động tài chính chịu lỗ khi doanh thu giảm một nửa, xuống còn 4 tỷ đồng trong khi chi phí tăng 22% lên 56 tỷ đồng. Tuy nhiên, GMD có lãi trong các công ty liên doanh, liên kết lên tới 100 tỷ đồng, tăng 43%, đủ sức "cân" một phần lớn các khoản chi phí hoạt động.

Ngoài ra, công ty cũng có 6 tỷ đồng lợi nhuận khác (là mức cải thiện lớn so với khoản lỗ cùng kỳ tới 44 tỷ đồng).

Kết quả, GMD có lãi trước thuế quý II/2022 đạt 370 tỷ đồng, tăng 88% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần của GMD đạt 1.857 tỷ đồng, tăng 29%; lợi nhuận gộp đạt 788 tỷ đồng, tăng 36%.

Lợi nhuận trong công ty liên doanh, liên kết là điểm sáng lớn khi đạt 225 tỷ đồng, tăng 2,4 lần so với cùng kỳ năm trước, song hành với đó là khoản lợi nhuận khác đạt 17 tỷ đồng.

Kết quả, GMD báo lãi trước thuế 6 tháng đạt tới 720 tỷ đồng, tăng 85%; lợi nhuận sau thuế 6 tháng đạt 653 tỷ đồng, tăng 86% so với cùng kỳ năm trước.

Về tài sản, tại ngày 30/6/2022, tổng tài sản của GMD đạt 11.378 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu kỳ. Chất lượng tài sản khá tốt với việc các khoản phải thu và tồn kho chiếm tỷ trọng rất thấp, dù trong 6 tháng đã có mức tăng lần lượt là 32% (đạt 1.109 tỷ đồng) và 27% (đạt 88 tỷ đồng).

Khoản đáng chú ý nhất trong cơ cấu tài sản là đầu tư tài chính dài hạn, đạt 2.982 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu kỳ. Đây chính là nguồn cơn của khoản lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết rất lớn nêu trên.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày kết thúc quý II/2022 là 3.627 tỷ đồng, gần như đi ngang so với đầu năm. Tổng nợ vay của GMD tăng nhẹ 3%, lên 1980 tỷ đồng, trong đó vay ngắn hạn là 753 tỷ đồng, vay dài hạn là 1.227 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của GMD rất dày dặn, đạt 7.751 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu kỳ, gấp đôi nợ phải trả.

Cấu trúc tài chính lành mạnh với chất lượng tốt, hoạt động kinh doanh tươi sáng đã giúp dòng tiền kinh doanh 6 tháng dương 552 tỷ đồng. Lưu chuyển tiền thuần 6 tháng dương, giúp tiền và tương đương tiền tại ngày 30/6/2022 đạt tới 682 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm.

Từ khoá: Gemadept, GMD,
Tin mới lên