Tiêu điểm

Giải thể Cục Quản lý đường bộ cao tốc từ 1/10/2018

Cục Quản lý đường bộ cao tốc trực thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ được giải thể chỉ sau chưa đầy 5 năm thành lập.

Giải thể Cục Quản lý đường bộ cao tốc từ 1/10/2018

Cục Quản lý đường bộ cao tốc đang quản lý việc vận hành tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 35/2018/QĐ - TTg về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Đường bộ Việt Nam trực thuộc Bộ Giao thông vận tải theo hướng tinh gọn lại bộ máy, tổ chức của cơ quan quản lý nhà nước về đường bộ.

Quyết định số 35/2018/QĐ - TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2018 thay thế Quyết định 60/2013/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo quyết định mới của Thủ tướng, cơ cấu tổ chức của Tổng cục Đường bộ Việt Nam có nhiều thay đổi như hợp nhập Vụ Tổ chức cán bộ với Văn phòng Tổng cục thành Vụ Tổ chức - Hành chính; giải thể Cục Quản lý Đường bộ cao tốc; thành lập Trung tâm Truyền thông và Thông tin đường bộ hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập.

Như vậy, Tổng cục Đường bộ Việt Nam chỉ còn 5 Cục, gồm: Cục Quản lý xây dựng đường bộ, Cục Quản lý đường bộ I, Cục Quản lý đường bộ II, Cục Quản lý đường bộ III, Cục Quản lý đường bộ IV.

Được biết, Cục Quản lý Đường bộ cao tốc được thành lập năm 2013, có chức năng tham mưu cho Tổng cục trưởng thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước chuyên ngành về đường bộ cao tốc.

Trước đó, theo đề xuất của Bộ Giao thông vận tải, bộ này sẽ chuyển chức năng, nhiệm vụ của Cục Quản lý đường bộ cao tốc sang các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục có chức năng, nhiệm vụ tương ứng.

Cục Quản lý Đường bộ cao tốc có nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; tham mưu xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới đường bộ cao tốc; tham mưu chính sách huy động các nguồn vốn đầu tư, quản lý các dự án đầu tư xây dựng; quản lý khai thác hệ thống đường bộ ...

Đồng thời, cơ quan này được giao thực hiện chức năng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc theo hình thức hợp đồng BOT, BTO, BT và các hình thức đầu tư PPP khác theo phân cấp, ủy quyền của Bộ Giao thông vận tải; xây dựng kế hoạch bảo trì các tuyến đường bộ cao tốc, chủ trì xây dựng giá sản phẩm, dịch vụ công ích về quản lý, bảo trì và khai thác đường bộ cao tốc trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện nhiều chức năng khác...

Hiện Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ cao tốc là ông Nguyễn Quốc Tùng.

Xem thêm >> Ông lớn hàng không Mỹ lại bị Trung Quốc ‘đe nẹt’ vì ngầm ủng hộ Đài Loan

Tin mới lên