Ngân hàng

Giảm mạnh trích lập dự phòng, lợi nhuận quý I/2018 của SHB tăng 64%

(VNF) - SHB ghi nhận 569 tỷ đồng lợi nhuận thuần trong quý I/2018, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2017. Tuy nhiên do giảm mạnh tỷ lệ trích lập dự phòng trên lợi nhuận thuần từ 38,4% xuống 11,6% nên lợi nhuận trước thuế của SHB tăng tới 64%, lên 502 tỷ đồng.

Giảm mạnh trích lập dự phòng, lợi nhuận quý I/2018 của SHB tăng 64%

Lợi nhuận quý I/2018 của SHB tăng 64% so với cùng kỳ năm 2017

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2018, theo đó, SHB ghi nhận 502 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý vừa qua, tăng 64% so với cùng kỳ năm 2017.

Bóc tách từng mảng, mảng cốt lõi tín dụng – đầu tư đem về cho SHB 1.073 tỷ đồng thu nhập lãi thuần trong quý I/2018, tăng 16% so với quý I/2017. Trái ngược, mảng dịch vụ đem về 58,4 tỷ đồng lãi thuần, giảm 25%. Trong khi đó, mảng kinh doanh ngoại hối đi ngang với 27,5 tỷ đồng lãi thuần.

Kỳ này, SHB không ghi nhận lãi lỗ từ mảng chứng khoán kinh doanh; trong khi mảng chứng khoán đầu tư đem về 28,3 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với mức lỗ thuần 200 triệu đồng kỳ trước.

Tựu chung, SHB ghi nhận 569 tỷ đồng lợi nhuận thuần trong quý I/2018, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2017. Tuy nhiên do giảm mạnh tỷ lệ trích lập dự phòng trên lợi nhuận thuần từ 38,4% xuống 11,6% nên lợi nhuận trước thuế của SHB tăng tới 64%, lên 502 tỷ đồng.

Tính đến hết ngày 31/3/2018, tổng tài sản của SHB đạt 286.904 tỷ đồng, tương đương hồi đầu năm; trong đó, dư nợ tín dụng đạt 202.487 tỷ đồng, tăng 2,1%. Tỷ lệ nợ xấu nội bảng ở mức 2,3%.

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của SHB đến hết ngày 31/3/2018 ở mức 15.202 tỷ đồng, tăng 3,5% so với đầu năm. Tiền gửi khách hàng ở mức 208.444 tỷ đồng, tăng 7%; trong đó tiền gửi không kỳ hạn chiếm 8,2%.

Tin mới lên