Tài chính

Giống cây trồng Miền Nam (SSC) sắp trả cổ tức 30% bằng tiền mặt

(VNF) - Ngày 23/6 tới đây, Công ty Cổ phần Giống cây trồng Miền Nam (HoSE: SSC) sẽ chốt danh sách cổ đông thanh toán cổ tức năm 2021. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 20/7/2022.

Giống cây trồng Miền Nam (SSC) sắp trả cổ tức 30% bằng tiền mặt

Giống cây trồng Miền Nam (SSC) sắp trả cổ tức 30% bằng tiền mặt.

SSC vừa công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thanh toán cổ tức năm 2021 bằng tiền. Theo đó, cổ tức được trả bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 3.000 đồng. Như vậy, với hơn 13,27 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Giống cây trồng Miền Nam sẽ phải chi 39,81 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 23/6/2022. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 22/6, thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 20/7/2022.

Công ty Cổ phần Giống cây trồng Miền Nam tiền thân là Công ty Giống cây trồng phía Nam được thành lập năm 1976. Đến năm 1978, Công ty Giống cây trồng phía Nam được hợp nhất trở thành Chi nhánh I, đổi thành Xí nghiệp Giống cây trồng I vào năm 1981.

Năm 1989 Bộ Nông Nghiệp có quyết định chia tách và thành lập Công ty Giống cây trồng Trung Ương II, trực thuộc Bộ,đến năm 1993 được đổi tên thành Công ty Giống cây trồng miền Nam. Năm 2002 công ty được chuyển thành Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam (SSC)

Về kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính quý I/2022 của SSC ghi nhận doanh thu thuần trong kỳ đạt 44 tỷ đồng tăng 26% so với cùng kỳ. Giá vốn tăng ít hơn mức tăng của doanh thu nên lãi gộp đạt gần 16 tỷ đồng tăng 45% so với quý I/2021.

Sau khi trừ các khoản chi phí và ghi nhận lãi khác lên tới 4,5 tỷ đồng đã giúp SSC lãi sau thuế hơn 9 tỷ đồng – cao gấp 3 lần cùng kỳ năm ngoái.

Được biết, năm 2022, doanh thu thuần mục tiêu năm 2022 là 372,8 tỷ đồng, tăng 20% so với thực hiện năm 2021. Lợi nhuận hợp nhất mục tiêu 62,7 tỷ đồng, tăng 15%.

Như vậy, kết thúc quý I/2022, Giống cây trồng Miền Nam mới chỉ hoàn thành 12% mục tiêu về doanh thu và 14% mục tiêu về lợi nhuận cả năm.

Tin mới lên