Tiêu điểm

Hội nghị Trung ương 8 sẽ bàn về chiến lược biển, công tác nhân sự

(VNF) - Hội nghị Trung ương 8 sẽ tổng kết 10 năm thực hiện chiến lược Biển Việt Nam, xem xét công tác nhân sự và một số nội dung khác.

Hội nghị Trung ương 8 sẽ bàn về chiến lược biển, công tác nhân sự

Sáng nay khai mạc Hội nghị Trung ương 8. Ảnh minh họa.

Sáng nay thứ ba 2/10, Hội nghị Trung ương 8, khoá XII khai mạc tại Hà Nội và dự kiến bế mạc vào 6/10.

Hội nghị có 223 người tham dự, trong đó gồm 176 Ủy viên Trung ương chính thức, 20 Ủy viên dự khuyết và một số thành phần khác.

Trong 5 ngày làm việc, Hội nghị sẽ xem xét tình hình kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển năm 2019.

Trên cơ sở kết quả 9 tháng từ số liệu của Bộ Kế hoạch Đầu tư, ước cả năm 2018 Việt Nam sẽ đạt và vượt toàn bộ 12 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó có 8 chỉ tiêu vượt. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng GDP 9 tháng đầu năm 2018 ước đạt 6,98%, cả năm dự báo triển vọng có thể đạt cao hơn chỉ tiêu Quốc hội đề ra 6,7%.

Năm 2019, Chính phủ dự kiến GDP tăng khoảng 6,6 - 6,8%, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân khoảng 4%.

Hội nghị cũng cho ý kiến vào quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Dự thảo quy định dài khoảng hơn 3 trang với 4 điều. Điều một là quy định chung về việc mọi đảng viên phải chấp hành cương lĩnh, điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của Đảng; cán bộ giữ chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu.

Điều 2 và điều 3 dành riêng cho các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban bí thư và Ủy viên Trung ương Đảng, yêu cầu mỗi người phải có trách nhiệm nêu gương trong quan hệ với tổ chức Đảng, với Tổ quốc, nhân dân và đối với chức trách, nhiệm vụ, gia đình...

Điều 3 nêu rõ cán bộ cấp cao phải nghiêm khắc với bản thân mình và kiên quyết chống các biểu hiện suy thoái, tình trạng quan liêu, tiêu cực, tham nhũng...

Hội nghị lần này sẽ dành thời gian tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.

Một nội dung quan trọng khác là Hội nghị Trung ương 8 cũng sẽ thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng; xem xét công tác nhân sự và một số nội dung quan trọng khác.

Trước đó, tại cuộc họp báo sáng 28/9, trả lời câu hỏi liên quan đến phương án nhân sự Chủ tịch nước sau khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời, ông Lê Quang Vĩnh - Phó văn phòng Trung ương Đảng nói việc Hội nghị Trung ương có xem xét việc quyết định giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước hay không, "tuỳ thuộc vào quá trình chuẩn bị của các cấp có thẩm quyền theo đúng quy định liên quan".

"Giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước là việc hết sức hệ trọng của Đảng và Nhà nước nên cần được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng. Chắc chắn Trung ương sẽ xem xét nhưng ở kỳ họp nào thì chúng tôi thông báo cụ thể sau", ông Vĩnh cho hay.

Tin mới lên