Tài chính

Hụt nguồn thu do Covid-19, lợi nhuận CII giảm tới 87% trong quý III

(VNF) - Kết thúc 9 tháng đầu năm, CII báo lãi sau thuế 126 tỷ đồng, giảm 73% cùng kỳ và chỉ hoàn thành 20% kế hoạch cả năm.

Hụt nguồn thu do Covid-19, lợi nhuận CII giảm tới 87% trong quý III

Hụt nguồn thu do Covid-19, lợi nhuận CII giảm tới 87% trong quý III

Mới đây, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (HoSE: CII) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III với doanh thu thuần đạt 261 tỷ đồng, giảm 86% so với cùng kỳ. Chi phí giá vốn hàng bán giảm mạnh hơn nên lợi nhuận gộp đạt 64 tỷ đồng, giảm 81% so với quý III/2020.

Trong kỳ, CII ghi nhận 374 tỷ đồng doanh thu tài chính, tăng 23% so với cùng kỳ; chi phí lãi vay tăng cao hơn tuy nhiên các khoản chi khác được tiết giảm nên chi phí tài chính của CII ghi nhận giảm 10% xuống mức 278 tỷ đồng. Hoạt động liên doanh liên kết lãi gần 21 tỷ đồng.

Kết quả, CII báo lãi trước thuế gần 66 tỷ đồng, giảm 42% so với quý III/2020. Không còn được hoàn nhập thuế như quý III/2020 nên lợi nhuận sau thuế giảm mạnh 87% xuống mức gần 11 tỷ đồng.

CII cho biết, trong quý III, đại dịch Covid-19 bùng phát đã ảnh hưởng đến hoạt động của CII cũng như nhóm các công ty con và đơn vị thành viên. Cụ thể, việc tạm ngừng thu phí đối với các dự án giao thông và tạm dừng thi công các dự án hạ tầng cơ sở, bất động sản theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ảnh hưởng lớn đến doanh thu của CII trong quý III và cả năm 2021.

Tuy nhiên, phía CII vẫn nhận định việc này sẽ không ảnh hưởng trong dài hạn khi mà dịch bệnh đang dần được kiểm soát.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 2.256 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 126 tỷ đồng, lần lượt giảm 24% và 73% so với cùng giai đoạn năm trước. Với kết quả này, CII mới chỉ hoàn thành 33,6% kế hoạch doanh thu và 20% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tại ngày 30/9, tổng tài sản của CII tăng nhẹ 3% so với đầu năm lên 30.550 tỷ đồng. Trong đó, giá trị hàng tồn kho tăng 21% so với đầu năm lên 5.657 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn tăng thêm 4% so với đầu năm lên 5.212 tỷ đồng.

Tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng thêm 1.083 tỷ đồng sau 9 tháng, lên 17.661 tỷ đồng và chiếm 58% tổng nguồn vốn. Đến cuối quý III, CII ghi nhận lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối xấp xỉ 2.253 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch 29/10, cổ phiếu CII tăng 250 đồng lên 22.450 đồng/cổ phiếu với khối lượng giao dịch đạt 4,8 triệu đơn vị. 

Tin mới lên