Đô thị

Huyện Đông Anh thông tin về dự án xây dựng nhà ở bán cho cán bộ chiến sĩ công an

Vừa qua, tại huyện Đông Anh xảy ra vụ việc 42 người là cán bộ công an huyện Đông Anh đã nghỉ hưu tập trung tại khu đất Dự án xây dựng nhà ở bán cho cán bộ chiến sĩ (CBCS) công an huyện (Dự án), kêu gọi đòi quyền lợi. Chiều 15/11, đại diện lãnh đạo huyện Đông Anh đã có thông tin chính thức đến báo chí về dự án này.

Huyện Đông Anh thông tin về dự án xây dựng nhà ở bán cho cán bộ chiến sĩ công an

Vị trí Dự án xây dựng nhà ở bán cho cán bộ chiến sĩ công an huyện Đông Anh.

Theo đại diện huyện Đông Anh, nguyên nhân vụ việc là do một số cán bộ công an huyện đã nghỉ hưu (không đại diện cho Công an huyện Đông Anh) không đồng tình với quy hoạch Dự án đã được phê duyệt.

Từ năm 2001 đến 2015, căn cứ vào nhu cầu nhà ở của CBCS, tháng 5/2001, Công an huyện Đông Anh báo cáo các cấp xin lập dự án làm nhà cho CBCS công an huyện.

Ngày 12/9/2003, UBND TP. Hà Nội có văn bản số 2807/UB-NNĐC đồng ý về mặt nguyên tắc cho Công ty TNHH đầu tư xây dựng An Thịnh được làm chủ đầu tư, sử dụng đất, huy động vốn để xây dựng nhà ở bán cho CBCS Công an huyện. Quy hoạch ban đầu là 20 căn nhà vườn và chung cư 5 tầng.

Đã thực hiện nghiêm kết luận thanh tra

Quá trình thực hiện Dự án, do có thiếu sót và thay đổi chính sách nên Dự án tồn tại lâu năm không thực hiện, một số CBCS công an huyện đã nghỉ hưu (trong diện mua nhà) đã làm đơn tố cáo các vi phạm của Dự án gửi các cấp có thẩm quyền.

Ngày 22/5/2015, Công an TP. Hà Nội có Kết luận thanh tra nội dung tố cáo Hội đồng phân phối nhà ở Công an huyện Đông Anh. Trên cơ sở đó, công an huyện đã thực hiện nghiêm túc 3 nội dung kết luận thanh tra.

Thứ nhất, thu hồi các quyết định phân phối nhà đất đã ban hành trái thẩm quyền: Công an huyện đã yêu cầu CBCS giao nộp lại quyết định. Kết quả đã thu hồi được 15/37 quyết định; 3/37 quyết định CBCS không đồng ý giao nộp; 19/37 quyết định CBCS báo cáo đã mất, thất lạc nên không giao nộp được.

Thứ hai, thông báo công khai cho toàn thể 198 CBCS công an huyện trong diện được phân phối nhà ở biết việc thu chi tài chính đối với khoản tiền do CBCS công an huyện đã đóng góp: Ngày 16/5/2015, công an huyện đã tổ chức Hội nghị, mời toàn bộ CBCS trong diện được phân phối nhà đến để thông báo kết luận thanh tra, thông báo việc thu chi tài chính của dự án.

Nội dung thứ ba, công an huyện cùng những người có liên quan giữ nguyên hiện trạng, không để phát sinh việc xây dựng và sử dụng nhà trên phần đất dự án: Theo đó, nhiều năm qua, Dự án không phát sinh việc xây dựng và sử dụng mới trên phần đất Dự án sau khi có kết luận thanh tra.

Tiếp tục triển khai các bước của Dự án

Cùng với giải quyết tồn tại của Dự án, Công an huyện Đông Anh cũng chủ động phối hợp với Công ty TNHH đầu tư xây dựng An Thịnh trình các cấp có thẩm quyền để thúc đẩy tiến độ Dự án. Các Sở, ngành TP cũng đã báo cáo và được sự chấp thuận của UBND TP cho nộp tiền sử dụng đất và hoàn thiện thủ tục bàn giao mốc giới theo quy định của pháp luật để tiếp tục thực hiện Dự án.

Theo đại diện UBND huyện Đông Anh, đến nay các thủ tục triển khai Dự án cơ bản đã hoàn thành. Tuy nhiên, một số cán bộ công an đã nghỉ hưu (trong diện mua nhà) không đồng tình với Quy hoạch Dự án mà UBND TP. Hà Nội phê duyệt ban đầu là 20 căn nhà vườn và chung cư 5 tầng. Đồng thời, đề nghị chia đất và xử lý các sai phạm trong quá trình triển khai Dự án.

Ngày 13/8/2019, Công an huyện Đông Anh đã mời ông Phạm Đắc Tráng và một số cán bộ công an nghỉ hưu đứng tên trong đơn lên làm việc, giải thích rõ các vấn đề. Công an huyện đã thực hiện nghiêm túc kết luận Thanh tra của Công an TP. Hà Nội. Các nội dung đề xuất khác đều đã được các cấp có thẩm quyền giải đáp.

Theo đại diện UBND huyện Đông Anh, thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục chỉ đạo công an huyện tích cực tuyên truyền, vận động tới các đồng chí cán bộ công an đã nghỉ hưu, người thân của họ đặc biệt là những cán bộ, chiến sĩ đang làm trong hệ thống chính trị hiểu và tuân thủ các quy định pháp luật về việc triển khai Dự án.

Đồng thời, chỉ đạo các phòng ban chức năng của huyện căn cứ chức năng nhiệm vụ, tiếp tục rà soát, tổng hợp các nội dung liên quan đến Dự án, báo cáo lãnh đạo huyện có hướng chỉ đạo trong thời gian tới.

Tin mới lên