Ngân hàng

Lãi suất ngân hàng HDBank mới nhất tháng 5/2018 có gì hấp dẫn?

(VNF) - Lãi suất ngân hàng HDBank mới nhất tháng 5/2018 dao động từ 0,7% đến 7,4% đối với lãi cuối kỳ, từ 5,4% đến 6,8% đối với lãi suất tháng.

Lãi suất ngân hàng HDBank mới nhất tháng 5/2018 có gì hấp dẫn?

Lãi suất ngân hàng HDBank tháng 5/2018 cao nhất lên đến 7,4%

Lãi suất ngân hàng HDBank nhận lãi cuối kỳ tháng 5/2018 

Lãi suất ngân hàng HDBank mới nhất tháng 5/2018 đối với khách hàng gửi tiền VNĐ và nhận lãi cuối kỳ dao động từ 0,7% đến 7,4%.

Cụ thể đối với  khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 1 ngày đến 1 tuần, lãi suất tiết kiệm bằng 0,7%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 2 tuần, lãi suất tiết kiệmbằng 0,8%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 3 tuần, lãi suất tiết kiệmbằng 1%.

Lãi suất ngân hàng HDBank mới nhất đối với khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,5%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 6 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,4%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 7 tháng, 8 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,3%.

Lãi suất ngân hàng HDBank mới nhất đối với khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 9 tháng, 10 tháng, 11 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,4%;  khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 13 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 7%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 15 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 7,2%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 18 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 7,4%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 24 tháng, 36 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 7%.

Lãi suất ngân hàng HDBank mới nhất tháng 5/2018 có gì hấp dẫn?

Lãi suất ngân hàng HDBank mới nhất tháng 5/2018 có gì hấp dẫn?

Lãi suất tiết kiệm tháng của HDbank mới nhất tháng 5/2018

Song song với lãi suất cuối kỳ, HDBank cũng quy định mức lãi suất tiết kiệm tháng đối với khách hàng cá nhân gửi tiền VNĐ tại ngân hàng này dao động từ 5,4% đến 6,8%.

Nếu khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, lãi suất tiết kiệm của HDbank mới nhất là 5,4%. Khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 6 tháng, 7 tháng, 8 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6,1%. Nếu khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 9 tháng, 10 tháng, 11 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6,2%.

Nếu khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 12 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6,6%, 13 tháng, 15 tháng,18 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6,8%; gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 24 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6,4%; gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 36 tháng, lãi suất tiết kiệm đều bằng 6,2%.

>>> HDBank dự chia cổ tức tiền mặt 15%, thưởng cổ phiếu 20%, bổ sung thêm mảng Ví điện tử

Tin mới lên