Ngân hàng

HDBank dự chia cổ tức tiền mặt 15%, thưởng cổ phiếu 20%, bổ sung thêm mảng Ví điện tử

(VNF) – HDBank sẽ chia cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15% và thưởng cổ phiếu với tỷ lệ 20%. Ngoài ra, HDBank cho biết sẽ bổ sung thêm 3 mảng kinh doanh mới, trong đó có mảng Ví điện tử.

HDBank dự chia cổ tức tiền mặt 15%, thưởng cổ phiếu 20%, bổ sung thêm mảng Ví điện tử

HDBank sẽ chia cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15% và thưởng cổ phiếu với tỷ lệ 20%

Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) vừa công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Theo tài liệu, HDBank đặt kế hoạch tổng tài sản đạt 242.865 tỷ đồng năm 2018, tăng 28,3% so với năm 2017. Tổng nguồn vốn huy động kế hoạch đạt 222.184 tỷ đồng, tăng 30,3%; trong đó huy động từ dân cư và tổ chức kinh tế kế hoạch đạt 183.279 tỷ đồng, tăng 40,6%. Dư nợ tín dụng kế hoạch đạt 154.510 tỷ đồng.

HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2018 đạt 3.933 tỷ đồng, tăng 62,7% so với năm 2017.

Ngân hàng này cũng dự chia cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15% và thưởng cổ phiếu với tỷ lệ 20%.

Tại đại hội, HDBank sẽ trình cổ đông bổ sung thêm 3 hoạt động kinh doanh mới bao gồm: Ví điện tử, Cung ứng sản phẩm phái sinh giá cả hàng hóa và Đầu tư hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ.

Đánh giá về triển vọng kinh doanh của HDBank, Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI) dự báo lợi nhuận trước thuế cho năm 2018 và 2019 của HDBank lần lượt ở mức 4.163 tỷ đồng (tăng 72,3%) và 5.505 tỷ đồng (tăng 32,2%).

SSI đánh giá, HDBank có nhiều tiềm năng tăng trưởng trong vài năm tới, đến từ ngân hàng và công ty tài chính tiêu dùng.

"HDBank sẽ thực hiện chiến lược kết nối cơ sở khách hàng của Vietjet bắt đầu từ năm 2018, theo đó chúng tôi cho rằng kế hoạch này sẽ đem lại lợi nhuận cho HDBank nếu thành công. HD Saison đã chứng tỏ tiềm năng lợi nhuận lớn với tăng trưởng tín dụng cao, và tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát tốt. Trong trường hợp đó, chúng tôi hy vọng ROAE của HDBank sẽ ở mức 20% vào năm 2018", SSI cho biết.

Tin mới lên