Ngân hàng

Lãi suất ngân hàng Vietcombank mới nhất tháng 5/2018 có gì hấp dẫn?

(VNF) - Lãi suất ngân hàng Vietcombank mới nhất tháng 5/2018 đang ở mức 4,1% đến 6,5% tùy từng kỳ hạn đối với VNĐ. Ngoài ra, khách hàng gửi bằng đồng Euro tại ngân hàng Vietcombank sẽ nhận mức lãi suất cao nhất lên tới 0,85%.

Lãi suất ngân hàng Vietcombank mới nhất tháng 5/2018 có gì hấp dẫn?

Lãi suất ngân hàng Vietcombank tháng 5/2018 cao nhất 6,5%

Lãi suất ngân hàng Vietcombank mới nhất tháng 5/2018 cho khách hàng cá nhân

Tháng 5/2018, ngân hàng Vietcombank áp dụng mức lãi suất tiết kiệm dao động từ 4,1% đến 6,5%, tùy kỳ hạn.

Trong đó, khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 24 tháng, 36 tháng, 48 tháng, 60 tháng sẽ nhận lãi suất cao nhất lên tới 6,5%.

Khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 4,1%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 3 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 4,6%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 6 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,1%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 9 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,3%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 12 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 6,4%.

Lãi suất ngân hàng Vietcombank tháng 5/2018 đối với trường hợp khách hàng cá nhân gửi tiền có kỳ hạn sẽ dao động từ 4,1% đến 6,5%.

Cụ thể, khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 24 tháng, 36 tháng, 48 tháng, 60 tháng, lãi suất tiền gửi sẽ bằng 6,5%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 4,1%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 3 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 4,6%.

Khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 6 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,1%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 9 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,3%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 12 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 6,4%.

Lãi suất ngân hàng Vietcombank mới nhất tháng 5/2018 với khách hàng doanh nghiệp

Ngân hàng Vietcombank quy định lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng doanh nghiệp trong tháng 5/2018 dao động từ 4,1% đến 6,5%.

Cụ thể, khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 4,1%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 3 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 4,6%.

Khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 6 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 5,1%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 9 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 5,3%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 12 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 6,4%.

Những khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 24 tháng, 36 tháng, 48 tháng, 60 tháng, lãi suất tiền gửi sẽ bằng 6,5%.

Lãi suất ngân hàng Vietcombank tháng 5/2018 với đồng EUR

Khi gửi đồng EUR vào Vietcombank, khách hàng là cá nhân, doanh nghiệp sẽ hưởng mức lãi suất cao nhất lên đến 0,85%.

Nếu khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 12 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 0,75%; khách hàng gửi tiền trong các kỳ hạn khác như 6 tháng, 9 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 0,5%; khách hàng gửi tiền trong các kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, lãi suất tiền gửi dao động từ 0,3% đến 0,4%.

>>> Lãi suất ngân hàng Vietcombank tháng 4/2018 có gì hấp dẫn?

Tin mới lên