Ngân hàng

Lãi suất ngân hàng Vietcombank tháng 4/2018 có gì hấp dẫn?

(VNF) - Lãi suất ngân hàng Vietcombank tháng 4/2018 đối với đồng VNĐ đang ở mức 4,1% đến 6,5%, tùy từng kỳ hạn. Ngoài ra, khách hàng gửi bằng đồng Euro tại ngân hàng này sẽ nhận mức lãi suất cao nhất lên tới 0,85%.

Lãi suất ngân hàng Vietcombank tháng 4/2018 có gì hấp dẫn?

Lãi suất ngân hàng Vietcombank tháng 4/2018 cao nhất là 6,5%.

Lãi suất Vietcombank tháng 4/2018 đối với khách hàng cá nhân

Tháng 4/2018, ngân hàng Vietcombank áp dụng mức lãi suất tiết kiệm dao động từ 4,1% đến 6,5%, tùy kỳ hạn.

Trong đó, khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 24 tháng, 36 tháng, 48 tháng, 60 tháng sẽ nhận lãi suất cao nhất lên tới 6,5%.

Khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 4,1%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 3 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 4,6%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 6 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,1%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 9 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,3%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 12 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 6,4%.

Đối với trường hợp khách hàng cá nhân gửi tiền có kỳ hạn tại Vietcombank, lãi suất tiền gửi sẽ dao động từ 4,1% đến 6,5%.

Cụ thể, khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 24 tháng, 36 tháng, 48 tháng, 60 tháng, lãi suất tiền gửi sẽ bằng 6,5%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 4,1%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 3 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 4,6%.

Khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 6 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,1%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 9 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,3%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 12 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 6,4%.

Lãi suất Vietcombank tháng 4/2018 đối với khách hàng doanh nghiệp

Ngân hàng Vietcombank quy định lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng doanh nghiệp trong tháng 4/2018 dao động từ 4,1% đến 6,5%.

Cụ thể, khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 4,1%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 3 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 4,6%.

Khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 6 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 5,1%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 9 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 5,3%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 12 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 6,4%.

Còn lại, khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 24 tháng, 36 tháng, 48 tháng, 60 tháng, lãi suất tiền gửi sẽ bằng 6,5%.

Lãi suất ngân hàng Vietcombank với đồng EUR

Đối với khách hàng cá nhân, doannh nghiệp, khi gửi đồng EUR vào Vietcombank sẽ hưởng mức lãi suất cao nhất lên đến 0,85%.

Ngoài ra, nếu khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 12 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 0,75%; khách hàng gửi tiền trong các kỳ hạn khác như 6 tháng, 9 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 0,5%; khách hàng gửi tiền trong các kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, lãi suất tiền gửi dao động từ 0,3% đến 0,4%.

Tin mới lên