Ngân hàng

Lãi suất ngân hàng Vietinbank tháng 12/2017 giảm mạnh nhiều kỳ hạn

(VNF) – Lãi suất tiền gửi Vietinbank tháng 12/2017 đối với khách hàng cá nhân, tổ chức giảm từ 0,2% đến 0,5% trong kỳ hạn từ 1 đến 10 tháng. Bên cạnh đó, lãi suất tiết kiệm đối với đồng Euro tại Vietinbank tiếp tục được giữ nguyên so với tháng 11 trước đó.

Lãi suất ngân hàng Vietinbank tháng 12/2017 giảm mạnh nhiều kỳ hạn

Lãi suất ngân hàng Vietinbank tháng 12/2017 giảm mạnh ở nhiều kỳ hạn.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (Vietinbank) tháng 12 bất ngờ giảm lãi suất tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân, tổ chức gửi tiền tại hầu hết các kỳ hạn. Theo đó, lãi suất tiền gửi tại Vietinbank bằng đồng VND giảm từ 0,2% đến 0,5%.

Lãi suất ngân hàng Vietinbank tháng 12/2017 dành cho khách hàng cá nhân

Tháng 12, ngân hàng Vietinbank giảm lãi suất tiết kiệm đối với khách hàng cá nhân từ 0,4% đến 0,5%. Cụ thể, Vietinbank giảm lãi suất tiết kiệm đối với khách hàng cá nhân khi gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 1 tháng đến dưới 2 tháng hoặc từ 2 tháng đến dưới 3 tháng xuống còn 4,3%, tương đương giảm 0,5% so với cùng kỳ hạn trong tháng 11 vừa qua.

Tiếp theo, Vietinbank giảm lãi suất tiết kiệm đối với khách hàng cá nhân khi gửi tiết kiệm trong kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 4 tháng, 4 tháng đến dưới 5 tháng hoặc từ 5 tháng tới dưới 6 tháng xuống còn 4,8%, giảm 0,4% so với cùng kỳ tháng 11.

Cũng trong tháng 12 này, Vietinbank giảm lãi suất tiết kiệm đối với khách hàng cá nhân khi gửi tiền trong kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 7 tháng, từ 7 tháng đến dưới 8 tháng và từ 8 tháng tới dưới 9 tháng xuống còn 5,3%, giảm 0,5% so với cùng kỳ hạn tháng 11.

Vietinbank giảm mức lãi suất tiết kiệm đối với khách hàng khi gửi tiền trong kỳ hạn từ 9 đến dưới 10 tháng xuống còn 5,5%, tương đương giảm 0,5% so với cùng kỳ hạn tháng 11 trước đó.

Đối với các kỳ hạn còn lại, Vietinbank giữ nguyên lãi suất tiết kiệm, bao gồm kỳ hạn từ 11 tháng đến dưới 12 tháng, từ 12 tháng đến dưới 13 tháng, từ 13 tháng đến dưới 24 tháng, từ 24 tháng đến dưới 36 tháng và từ trên 36 tháng.

Lãi suất tiết kiệm Vietinbank tháng 12/2017 giảm ở nhiều kỳ hạn.

Xem thêm: Lãi suất ngân hàng Vietcombank tháng 12/2017 tăng giảm thế nào?

Lãi suất tiết kiệm Vietinbank dành cho khách hàng tổ chức

Cũng trong tháng 12 này, ngân hàng Vietinbank giảm lãi suất tiết kiệm dành cho khách hàng là các tổ chức từ 0,2% đến 0,5%.

Cụ thể, Vietinbank giảm lãi suất tiết kiệm đối với khách hàng tổ chức gửi tiền trong kỳ hạn từ 1 đến dưới 2 tháng, từ 2 đến dưới 3 tháng xuống còn 4,3%, giảm 0,5% so với cùng kỳ hạn tháng 11 trước đó.

Tiếp theo đó, Vietinbank cũng giảm lãi suất tiết kiệm đối với khách hàng tổ chức gửi tiền trong kỳ hạn từ 3 đến dưới 4 tháng, từ 4 đến dưới 5 tháng, từ 5 tháng đến dưới 6 tháng xuống còn 4,8%, giảm 0,4% so với cùng kỳ hạn tháng 11.

Đối với các kỳ hạn từ 6 đến dưới 7 tháng, từ 7 tháng đến dưới 8 tháng, từ 8 tháng đến dưới 9 tháng, Vietinbank giảm lãi suất xuống còn 5,3%, tương đương giảm 0,2% so với cùng kỳ tháng 11.

Ngoài ra, Vietinbank giảm lãi suất tiết kiệm đối với kỳ hạn từ 9 đến dưới 10 tháng xuống còn 5,5%, tương đương giảm 0,2% so với cùng kỳ tháng 11 trước đó.

Ngân hàng Vietinbank giữ nguyên lãi suất tiết kiệm đối với các kỳ hạn còn lại, bao gồm: kỳ hạn từ 11 tháng đến dưới 12 tháng, từ 12 tháng đến dưới 13 tháng, từ 13 tháng đến dưới 24 tháng, từ 24 tháng đến dưới 36 tháng và từ trên 36 tháng.

Lãi suất tiết kiệm Vietinbank dành cho khách hàng tổ chức tháng 12/2017 giảm.

Xem thêm: Danh sách điểm đặt ATM, phòng giao dịch ngân hàng Vietinbank tại Hà Nội

Tin mới lên