Tài chính

Nam Long (NLG) chốt quyền trả cổ tức, Dragon Capital mua vào hàng triệu cổ phiếu

(VNF) - Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (HoSE: NLG) vừa công bố về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 2 năm 2021 với tỷ lệ 5,587%.

Nam Long (NLG) chốt quyền trả cổ tức, Dragon Capital mua vào hàng triệu cổ phiếu

Nam Long (NLG) chốt quyền trả cổ tức, Dragon Capital mua vào hàng triệu cổ phiếu

Với tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2021 là 5,587%, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận về 558,7 đồng. Số tiền mà Nam Long dự kiến trích ngân sách là gần 214 tỷ đồng. Ngày chốt danh sách nhận cổ tức là 25/5, ngày thanh toán là 30/6.

Tính đến ngày 17/2, ba cổ đông lớn của Nam Long là chủ tịch HĐQT công ty, ông Nguyễn Xuân Quang, với tỷ lệ sở hữu 11,6%; Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình với tỷ lệ 6,2% và Ibewoth Pte. Ltd với tỷ lệ sở hữu 8,2%.

Trong đợt phân phối lợi nhuận này, Chủ tịch Nam Long sẽ nhận về 24,8 tỷ đồng. Công ty Đầu tư Thái Bình nhận về 13,2 tỷ đồng và Ibewoth Pte. Ltd nhận về 17,5 tỷ đồng.

Được biết, Nam Long mới đây đã đón thêm một cổ đông lớn thuộc khối ngoại là nhóm quỹ Dragon Capital vào ngày 4/5, sau khi nhóm này mua thêm 1,4 triệu cổ phiếu NLG.

Kể từ khi trở thành cổ đông lớn đến nay, Dragon Capital đã mua thêm gần 3,9 triệu cổ phiếu NLG, đưa tỷ lệ sở hữu lên mức 6,1% tính đến ngày hôm nay (10/5).

Với tỷ lệ này, Dragon Capital có thể nhận về 13 tỷ đồng trong đợt thanh toán cổ tức đợt 2/2021 của Nam Long.

Cũng trong chiều mua vào, ông Nguyễn Xuân Quang trong thời gian từ ngày 29/4 đến ngày 28/5 cũng đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu NLG. Nếu hoàn tất giao dịch trước thời hạn đăng ký, Chủ tich Nam Long có thể nhận về số tiền cổ tức nhiều hơn do gia tăng tỷ lệ sở hữu.

Về tình hình kinh doanh, doanh thu thuần quý I của Nam Long ghi nhận 587 tỷ đồng, tăng gấp 2,4 lần mức thực hiện cùng kỳ năm 2021.

Ngược lại, lợi nhuận sau thuế ngược lại giảm đến 11 lần vì không còn ghi nhận khoản lợi nhuận khác tăng đột như trong quý I/2021. Mức lợi nhuận quý đầu năm 2022 chỉ đạt hơn 32 tỷ đồng.

Năm 2022, Nam Long lên kế hoạch doanh thu thuần 7.151 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.526 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 1.206 tỷ đồng.

Như vậy, sau 3 tháng, công ty đã hoàn thành 8,2% kế hoạch doanh thu và 2% kế hoạch về lợi nhuận.

Tin mới lên