Ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước lên tiếng sau hàng loạt vụ mất tiền trong tài khoản

(VNF) - Trước hàng loạt những vụ mất tiền trong tài khoản ngân hàng từ lớn đến nhỏ, mới đây Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành văn bản số 6466/NHNN-TT nhằm phòng chống rủi ro, gian lận trong hoạt động thanh toán.

 Ngân hàng Nhà nước lên tiếng sau hàng loạt vụ mất tiền trong tài khoản

Cụ thể, ngày 29/8/2016, Thống đốc NHNN đã có văn bản số 6466/NHNN-TT yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố tăng cường các biện pháp phòng, chống rủi ro, gian lận trong hoạt động thanh toán.

Trước sự việc một số ngân hàng xảy ra tình trạng rủi ro, gian lận trong hoạt động thanh toán thẻ và thanh toán điện tử. NHNN đã có nhiều chỉ đạo về các vấn đề an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán nói chung.

Và để hạn chế thấp nhất rủi ro, đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật trong hoạt động thanh toán nói chung, Thống đốc NHNN yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán rà soát, đánh giá lại toàn bộ quy trình, thủ tục, hồ sơ và hợp đồng mở, sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức mình ( gồm cả việc mở, sử dụng tài khoản theo cách truyền thống và điện tử), tuân thủ đúng quy định của NHNN.

Đối với hoạt động thanh toán thẻ, thanh toán trực tuyến, các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán cần nghiên cứu triển khai các giải pháp tăng cường an ninh, bảo mật cho hệ thống thanh toán trực tuyến, tăng cường đào tạo nhận thức về an toàn, bảo mật cho cán bộ, nhân viên và khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử.

Thường xuyên theo dõi, giám sát, đánh giá, hoàn thiện các quy trình kỹ thuật nghiệp vụ trong hoạt động thanh toán; nghiêm chỉnh chấp hành các quy trình nghiệp vụ; thường xuyên đánh giá, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin.

Kịp thời báo cáo NHNN khi có các rủi ro, gian lận xảy ra và phối hợp với khách hàng, các cơ quan chức năng để xử lý nhanh, chính xác, đảm bảo thông tin, quyền lợi của khách hàng theo đúng quy định của pháp luật.

Thường xuyên đưa ra những cảnh báo, hướng dẫn đầy đủ đến khách hàng về các thủ đoạn gian lận trong hoạt động thanh toán và cách sử dụng các dịch vụ an toàn, hướng dẫn khách hàng cách xử lý khi xảy ra tình trạng gian lận.

Chấp hành nghiêm túc các quy định của NHNN về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên Internet (Thông tư 29/2011/TT-NHNN ngày 21/9/2011); quy định các yêu cầu kỹ thuật về an toàn bảo mật đối với trang thiết bị phục vụ thanh toán thẻ ngân hàng (Thông tư 47/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014); quy định về đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng (Thông tư 31/2015/TT-NHNN ngày 28/12/2015); quy định việc trang bị, quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn hoạt động của máy giao dịch tự động (Thông tư 36/2012/TT-NHNN ngày 28/12/2012; Thông tư 20/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016) cũng như các văn bản chỉ đạo khác của NHNN về hoạt động thanh toán nói chung, thanh toán thẻ, thanh toán điện tử.

NHNN yêu cầu đối với Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cần nghiên cứu thường xuyên về những phương thức, thủ đoạn gian lận mới trong hoạt động thanh toán nói chung, để các ngân hàng và khách hàng chủ động có các biện pháp bảo đảm an toàn, nhằm hạn chế thấp nhất các rủi ro, gian lận có thể xảy ra.

NHNN yêu cầu cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng thường xuyên phối hợp với Vụ Thanh toán và Cục Công nghệ tin học nắm bắt thông tin về các thủ đoạn gian lận và kịp thời chỉ đạo các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán nâng cao cảnh giác, phối hợp chặt chẽ với cơ quan bảo vệ pháp luật trong việc phòng, chống tội phạm trong hoạt động thanh toán nói chung.

Đầu tháng 9/2016, NHNN sẽ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn ngành về hoạt động thanh toán và công nghệ thông tin nhằm tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động thanh toán và công nghệ thông tin trong lĩnh vực ngân hàng.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh các khó khăn, vướng mắc, NHNN đề nghị các đơn vị phản ánh về NHNN Việt Nam (Vụ Thanh toán, Cục Công nghệ tin học) để phối hợp xử lý.

Tin mới lên