Ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước muốn bổ sung thêm quy định về nghiệp vụ thị trường mở

(VNF) - Ngân hàng Nhà nước muốn bổ sung thêm quy định về nghiệp vụ thị trường mở liên quan đến phát hành tín phiếu.

Ngân hàng Nhà nước muốn bổ sung thêm quy định về nghiệp vụ thị trường mở

Ngân hàng Nhà nước muốn bổ sung thêm quy định về nghiệp vụ thị trường mở

Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước cho biết, để tiếp tục hoàn thiện quy định tại văn bản quy phạm pháp luật, Ngân hàng Nhà nước đang xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 42/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 quy định về nghiệp vụ thị trường mở.

Theo đó, dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 14 về phương thức đấu thầu như sau: Đối với phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước qua nghiệp vụ thị trường mở, Ngân hàng Nhà nước thực hiện theo phương thức đấu thầu lãi suất; trong trường hợp cần thiết, căn cứ mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ trong từng thời kỳ và diễn biến thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước xem xét phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước theo phương thức đấu thầu khối lượng.

Thống kê của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đến ngày 25/12/2020 cho thấy, tổng lượng tín phiếu đang lưu hành duy trì ở mức 0 trong tháng thứ 7 liên tiếp, trong khi tổng lượng giao dịch trên thị trường mở đang lưu hành cũng quay lại mức 0 trong 1 tháng qua.

Diễn biến thị trường mở từ đầu năm 2020 đến hết ngày 25/12/2020

Diễn biến này cho thấy trong năm qua, Ngân hàng Nhà nước rất hạn chế trong việc sử dụng nghiệp vụ thị trường mở để bơm/hút tiền, trong bối cảnh thanh khoản hệ thống ngân hàng rất dồi dào nhờ chính sách tiền tệ phù hợp cộng hưởng với nhu cầu tín dụng tương đối yếu, trong đó, một lượng lớn VND được bơm ra thị trường đối ứng với lượng lớn USD được mua vào.

Tin mới lên