Tài chính

Nhận trả lương hưu hộ BHXH, tiền gửi ngân hàng của VNPost tăng vọt

(VNF) – Lượng tiền gửi ngân hàng của VNPost tăng vọt trên 4.000 tỷ đồng trong năm 2016, do khoản phải trả lương hưu hộ Bảo hiểm xã hội (BHXH) tính đến hết ngày 31/12/2016 của VNPost tăng gấp 2,2 lần năm 2015, đạt 7.993 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 4.461 tỷ đồng.

Nhận trả lương hưu hộ BHXH, tiền gửi ngân hàng của VNPost tăng vọt

Việc nhận chi trả lương hưu hộ BHXH đem về cho VNPost nguồn tiền ngắn hạn không nhỏ

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016, theo đó, doanh thu thuần năm 2016 của VNPost đạt 11.958 tỷ đồng, tăng 43,7% so với năm 2015.

Mặc dù doanh thu khá lớn, kéo theo lợi nhuận gộp cũng không nhỏ, đạt 1.222 tỷ đồng trong năm 2016, tăng 26,8%, tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế năm 2016 của VNPost chỉ vỏn vẹn 175 tỷ đồng.

Nguyên nhân chủ yếu là do chi phí quản lý của tổng công ty này rất lớn, lên đến 1.383 tỷ đồng, nghĩa là, nếu không kể các khoản doanh thu, thu nhập khác, thì chỉ riêng lượng chi phí quản lý doanh nghiệp này cũng sẽ bào mòn toàn bộ lợi nhuận gộp của VNPost.

Khoản doanh thu, thu nhập khác kể trên, chủ yếu là doanh thu hoạt động tài chính. Năm 2016, doanh thu hoạt động tài chính của VNPost đạt 383 tỷ đồng, tăng 15%, trong đó phần lớn là lãi tiền gửi, cho vay (259 tỷ đồng) và cổ tức, lợi nhuận được chia (96,1 tỷ đồng).

Về tài sản, tính đến hết ngày 31/12/2016, tổng tài sản của VNPost đạt mức 20.074 tỷ đồng, tăng tới 37,6% so với hồi đầu năm. Sự gia tăng này chủ yếu đến từ sự tăng vọt của tiền gửi ngân hàng.

Năm 2016, VNPost có tổng cộng 12.584 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, trong đó có 8.652 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, 595 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng và 3.337 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn từ trên 3 tháng đến không quá 1 năm.

Năm 2015, lượng tổng tiền gửi ngân hàng của VNPost là 8.461 tỷ đồng, trong đó có 4.333 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, 433 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng, 1.712 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn từ trên 3 tháng đến không quá 1 năm và 1.983 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn trên 1 năm.

Sở dĩ lượng tiền gửi ngân hàng của VNPost tăng vọt, đặc biệt là đối với tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, là do khoản phải trả lương hưu hộ Bảo hiểm xã hội (BHXH) tính đến hết ngày 31/12/2016 của VNPost tăng gấp 2,2 lần năm 2015, đạt 7.993 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 4.461 tỷ đồng.

Lượng phải trả lương hưu hộ BHXH tăng vọt cũng là nguyên nhân khiến tổng nợ phải trả năm 2016 của VNPost tăng gần gấp đôi, lên mức 11.549 tỷ đồng, gấp 1,35 lần mức vốn chủ sở hữu 8.524 tỷ đồng.

Tin mới lên