Tài chính tiêu dùng

Nhân vụ 'tiền 100 đồng' ở trạm BOT Cai Lậy: Việt Nam đang lưu hành 12 loại tiền giấy

(VNF) - Cùng VietnamFinance xem lại 12 loại tiền giấy có mệnh giá khác nhau đang có giá trị lưu hành tại Việt Nam, dù rằng các đồng tiền 100 đồng, 200 đồng hầu như không còn được sử dụng.

Nhân vụ 'tiền 100 đồng' ở trạm BOT Cai Lậy: Việt Nam đang lưu hành 12 loại tiền giấy

Ảnh minh họa.

Từ năm 2003 đến năm 2006, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phát hành vào lưu thông bộ tiền mới nhằm bổ sung cơ cấu, mệnh giá đồng tiền trong lưu thông, đáp ứng nhu cầu thanh toán của nền kinh tế và nâng cao chất lượng, khả năng chống giả của đồng tiền, bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng.

Trong đó, tiền polymer có các mệnh giá 500.000đ, 200.000đ, 100.000đ, 50.000đ, 20.000đ, 10.000đ. Tiền giấy (cotton) có các mệnh giá 5.000đ, 2.000đ, 1.000đ, 500đ, 200đ, 100đ vẫn song song lưu hành với bộ tiền mới.

Các mệnh giá tiền polymer

1. Giấy bạc 500.000 đồng được phát hành ngày 17/12/2003. Tờ tiền có kích thước: 152mm x 65mm, được in bằng chất liệu polymer; có màu sắc tổng thể là màu lơ tím sẫm.

Nội dung mặt trước: Dòng chữ "Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam" Quốc huy - Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh - Mệnh giá 500.000 đồng bằng chữ và số - Hình trang trí hoa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại.

Nội dung mặt sau: Dòng chữ "Ngân hàng Nhà nước Việt Nam" - Phong cảnh nhà Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Kim Liên - Mệnh giá 500.000 đồng bằng chữ và số - Hình trang trí hoa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại.

2. Giấy bạc 200.000 đồng được phát hành sau giấy bạc mệnh giá 500.000 đồng, cụ thể ngày phát hành của mệnh giá này là 30/8/2006. Với kích thước 148mm x 65mm, in cũng bằng chất liệu polymer, màu sắc tổng thể của tờ tiền là màu đỏ nâu.

Nội dung mặt trước: Dòng chữ "Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam" Quốc huy - Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh - Mệnh giá 200.000 đồng bằng chữ và số - Hình trang trí hoa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại.

Nội dung mặt sau: Dòng chữ "Ngân hàng Nhà nước Việt Nam" - Phong cảnh vịnh Hạ Long - Mệnh giá 200.000 đồng bằng chữ và số - Hình trang trí hoa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại.

3. Giấy bạc 100.000 đồng được phát hành năm 2004, kích thước là: 144mm x 65mm, tiếp tục được in bằng chất liệu polymer. Nhìn tổng thể hoa văn trang trí, nội dung mặt trước và mặt sau đều là màu xanh lá cây đậm.

Nội dung mặt trước: Dòng chữ "Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" - Quốc huy - Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh - Mệnh giá 100.000 đồng bằng chữ và số - Hình trang trí hoa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại.

Nội dung mặt sau: Dòng chữ "Ngân hàng Nhà nước Việt Nam" - Phong cảnh văn miếu - Quốc Tử giám - Mệnh giá 100.000 đồng bằng chữ và số - Hình trang trí hoa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại.

4. Mệnh giá tiền thứ tư được in bằng chất liệu polymer là giấy bạc 50.000 đồng phát hành ngày 17/12/2003. Màu sắc tổng thể của tờ tiền là màu nâu tím đỏ.

Nội dung mặt trước: Dòng chữ "Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam" - Quốc huy - Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh - Mệnh giá 50.000 đồng bằng chữ và số - Hình trang trí hoa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại.

Nội dung mặt sau: Dòng chữ "Ngân hàng Nhà nước Việt Nam" - Phong cảnh Huế - Mệnh giá 50.000 đồng bằng chữ và số - Hình trang trí hoa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại.

5. Giấy bạc 20.000 đồng phát hành cùng năm với giấy bạc 200.000 đồng, cũng được in từ chất liệu polymer, màu sắc tổng thể là màu xanh lơ đậm.

Nội dung mặt trước: Dòng chữ "Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam" - Quốc huy - Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh - Mệnh giá 20.000 đồng bằng chữ và số - Hình trang trí hoa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại.

Nội dung mặt sau: Dòng chữ "Ngân hàng Nhà nước Việt Nam" - Phong cảnh Chùa Cầu, Hội An, Quảng Nam - Mệnh giá 20.000 đồng bằng chữ và số - Hình trang trí hoa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại.

6. Cùng năm 2006, giấy bạc 10.000 đồng chất liệu polymer được phát hành với màu nâu đậm trên nền màu vàng xanh. Tờ giấy bạc này này có kích thước nhỏ nhất trong các mệnh giá giấy bạc in bằng chất liệu polymer.

Nội dung mặt trước: Dòng chữ "Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam" Quốc huy - Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh - Mệnh giá 10.000 đồng bằng chữ và số - Hình trang trí hoa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại.

Nội dung mặt sau: Dòng chữ "Ngân hàng Nhà nước Việt Nam" - Cảnh khai thác dầu khí - Mệnh giá 10.000 đồng bằng chữ và số - Hình trang trí hoa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại.

Tiền giấy cotton

Song song với các mẫu giấy bạc mệnh giá cao được in bằng polymer là giấy bạc mệnh giá nhỏ, in bằng chất liệu cotton được phát hành trước đó đến vài năm, có giấy bạc được phát hành từ năm 1987. Cụ thể:

1. Giấy bạc 5.000 đồng, phát hành ngày 15/01/1993

Nội dung mặt trước: Dòng chữ "Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam" - Quốc huy - Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh - Mệnh giá 5.000 đồng bằng chữ và số - Hình trang trí hoa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại.

Nội dung mặt sau: Dòng chữ "Ngân hàng Nhà nước Việt Nam" - Phong cảnh thuỷ điện Trị An - Mệnh giá 5.000 đồng bằng chữ và số - Hình trang trí hoa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại.

2. Giấy bạc 2.000 đồng có ngày phát hành là 20/10/1989; kích thước: 134mm x 65mm; in trên chất liệu giấy cotton; có màu nâu sẫm.

Nội dung mặt trước: Dòng chữ "Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam" - Quốc huy - Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh - Mệnh giá 2.000 đồng bằng chữ và số - Hình trang trí hoa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại.

Nội dung mặt sau: Dòng chữ "Ngân hàng Nhà nước Việt Nam" - Xưởng dệt - Mệnh giá 2.000 đồng bằng chữ và số - Hình trang trí hoa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại.

3. Giấy bạc 1.000 đồng, phát hành từ năm 1989 có màu sắc tổng thể là màu tím.

Nội dung mặt trước: Dòng chữ "Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam" - Quốc huy - Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh - Mệnh giá 1.000 đồng bằng chữ và số - Hình trang trí hoa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại.

Nội dung mặt sau: Dòng chữ "Ngân hàng Nhà nước Việt Nam" - Cảnh khai thác gỗ - Mệnh giá 1.000 đồng bằng chữ và số - Hình trang trí hoa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại.

4. Giấy bạc 500 đồng cũng được phát hành trong năm 1989 mới màu sắc chủ đạo là màu đỏ cánh sen.

Nội dung mặt trước: Dòng chữ "Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam" - Quốc huy - Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh - Mệnh giá 500 đồng bằng chữ và số - Hình trang trí hoa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại.

Nội dung mặt sau: Dòng chữ "Ngân hàng Nhà nước Việt Nam" - Phong cảnh cảng Hải Phòng - Mệnh giá 500 đồng bằng chữ và số - Hình trang trí hoa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại.

5. Giấy bạc 200 đồng phát hành sớm nhất trong các mẫu giấy bạc với ngày phát hành là 30/9/1987.

Nội dung mặt trước: Dòng chữ "Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam" - Quốc huy - Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh - Mệnh giá 200 đồng bằng chữ và số - Hình trang trí hoa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại.

Nội dung mặt sau: Dòng chữ "Ngân hàng Nhà nước Việt Nam" - Sản xuất nông nghiệp - Mệnh giá 200 đồng bằng chữ và số - Hình trang trí hoa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại.

6. Mẫu giấy bạc chất liệu cotton cuối cùng là giấy bạc 100 đồng phát hành ngày 2/5/1992, có kích thước: 120mm x 59mm.

Nội dung mặt trước: Dòng chữ "Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam" - Quốc huy - Mệnh giá 100 đồng bằng chữ và số - Hình trang trí hoa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại.

Nội dung mặt sau: Dòng chữ "Ngân hàng Nhà nước Việt Nam" - Phong cảnh tháp Phổ Minh - Mệnh giá 100 đồng bằng chữ và số - Hình trang trí hoa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là cơ quan duy nhất phát hành tiền của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đơn vị tiền tệ là "đồng", ký hiệu quốc gia là "đ", ký hiệu quốc tế là "VND". Tiền giấy và tiền kim loại do Ngân hàng Nhà nước ViệtNam phát hành là đồng tiền pháp định, được dùng làm phương tiện thanh toán không hạn chế trên lãnh thổ ViệtNam.

Ngoài các mẫu tiền trên, Nhà nước cũng đang cho lưu hành tiền kim loại có các mệnh giá 5.000đ, 2.000đ, 1.000đ, 500đ, 200đ. Việc phát hành tiền kim loại là bước đi nhằm hoàn thiện hệ thống tiền tệ, phù hợp với thông lệ quốc tế.

Trên cộng đồng mạng thời gian gầy đây đang xôn xao với clip về tranh cãi giữa tài xế và đại diện của BOT Cai Lậy. Theo đó, tài xế đưa 25.100 đồng (1 tờ 20.000, 9 tờ 500 và 3 tờ 200) và yêu cầu trả lại tiền thừa cho anh là 100 đồng.

Phía đại diện BOT Cai Lậy nói rằng ngân hàng không còn lưu hành tờ 100 đồng và đòi tài xế phải có văn bản của ngân hàng để làm căn cứ giải quyết. Trong khi đó, phía tài xế khẳng định tiền 100 đồng vẫn được lưu hành và lần gần nhất được ngân hàng phát hành là năm 2016.

Theo tìm hiểu, việc đại diện BOT Cai Lậy nói Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không còn lưu hành tờ tiền mệnh giá 100 đồng là không đúng sự thật. Hiện tờ 100 đồng vẫn đang nằm trong danh sách các tờ tiền được dùng làm phương tiện thanh toán không hạn chế trên lãnh thổ Việt Nam. 


Tin mới lên