Tiêu điểm

Nhiều dự án đầu tư công ở Hải Phòng bị 'đội vốn' cả nghìn tỷ đồng

(VNF) - Những năm qua, Hải Phòng triển khai thực hiện nhiều dự án đầu tư công. Trong đó, có một số dự án phải điều chỉnh tổng mức đầu tư, có dự án phải điều chỉnh tới 2 lần, khiến cho tổng mức đầu tư tăng đến hàng nghìn tỷ đồng.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng, trong giai đoạn 2021-2022, Hải Phòng có 13 dự án đầu tư công với tổng mức đầu tư được duyệt hơn 14.634 tỷ đồng. Tuy nhiên, những dự án đầu tư này đã phải điều chỉnh, tăng tổng mức đầu tư lên đến hơn 17.323 tỷ đồng, tăng hơn 2.688 tỷ đồng so với quyết định được phê duyệt chủ trương đầu tư trước đó đã phê duyệt. Trong đó, chi phí GPMB tăng 2.082,8 tỷ đồng, chiếm 77,47% giá trị điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư.

Đặc biệt, có 3 dự án phê duyệt năm 2021 phải điều chỉnh chủ trương đầu tư gồm Trung tâm Chính trị - Hành chính Bắc sông Cấm; Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn Bắc sông Cấm; dự án đầu tư xây dựng cầu Nguyễn Trãi.

Một số dự án tăng tổng mức đầu tư lớn phải điều chỉnh chủ trương đầu tư. Cụ thể, dự án đầu tư xây dựng trục đường Hồ Sen - cầu Rào 2, đoạn từ nút giao Nguyễn Văn Linh đến ngã ba đường Chợ Con đã được HĐND thành phố thông qua NQ điều chỉnh số 06/NQ - HĐND ngày 28/02/2020 tăng 651,3 tỷ đồng, từ 1.405,4 tỷ đồng thành 2.056,8 tỷ đồng. 

Quy hoạch Dự án xây dựng trục đường Hồ Sen - Cầu Rào 2

Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp tuyến đường Máng Nước từ chân cầu Bính nối với đường 359 tại thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên cũng được HĐND Hải Phòng điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư thêm 550,8 tỷ đồng (từ 486 tỷ đồng lên 1.036,8 tỷ đồng). 

Ngoài ra, có dự án do phương án kiến trúc được duyệt thay đổi so với quy mô sơ bộ đã được phê duyệt dẫn đến phải điều chỉnh 2 dự án. Đó là dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn Hải Phòng đã được HĐND Hải Phòng phê duyệt chủ trương điều chỉnh tăng 551,5 tỷ đồng (từ 1.785,3 tỷ đồng thành 2.336,89 tỷ đồng); Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Chính trị-Hành chính Hải Phòng được phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư tăng 260,466 tỷ đồng (từ 2.252,7 tỷ đồng thành 2.513,2tỷ đồng).

Trước đó, giai đoạn 2016-2020, Hải Phòng có 9 dự án đầu tư công có tổng mức đầu tư hơn 4.442 tỷ đồng cũng đã phải điều chỉnh lên thành 7.842 tỷ đồng, tăng hơn 3.339 tỷ đồng so với chủ trương đầu tư ban đầu.

Dự án đầu tư cải tạo đường tỉnh 359 đoạn từ cầu Bính đến xã Trung Hà, huyện Thủy Nguyên được điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư 503,3 tỷ đồng.

Việc các dự án đầu tư công phải điều chỉnh tổng mức đầu tư có thể dẫn đến dự án bị chậm tiến độ, ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư trung hạn, dài hạn của địa phương. 

Đầu tư công được xác định là động lực quan trọng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế. Nguồn vốn đầu tư công, nhất là các dự án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông có tác động lan tỏa đền nền kinh tế. Tuy nhiên, việc các dự án đầu tư công phải điều chỉnh tổng mức đầu tư có thể dẫn đến dự án bị chậm tiến độ, ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư trung hạn, dài hạn của địa phương.

Để các dự án đầu tư công phát huy hiệu quả vốn đầu tư công, hạn chế tối đa việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án đầu tư công, Hải Phòng yêu cầu UBND các quận, huyện phải lập, cung cấp, chịu trách nhiệm trước TP Hải Phòng về số liệu địa chính, xác định đơn giá đền bù, địa điểm tái định cư cũng như quản lý nguồn gốc đất, vật kiến trúc, cây cối, hoa màu một cách chính xác cho cơ quan chuẩn bị đầu tư để nâng cao hơn nữa chất lượng thẩm định chủ trương đầu tư nhằm tiết kiệm chi phí đầu tư.

Tin mới lên