Tài chính

Ông Đào Đức Nghĩa giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Cotec Land (CLG)

(VNF) - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec (Cotec Land) mới đây đã công bố thông tin Quyết định số 06/QĐ-HĐQT-COTECLAND ngày 09/07/2020 của HĐQT công ty về việc bầu ông Đào Đức Nghĩa, Uỷ viên HĐQT công ty giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 09/07/2020.

Ông Đào Đức Nghĩa sinh năm 1958, là kiến trúc sư, tiến sỹ ngành kiến trúc. Ông Nghĩa hiện cũng là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng và Vật liệu Xây dựng (Cotec).

Ông Đào Đức Nghĩa.

Ngoài ra, ông Nghĩa cũng đang đảm nhiệm các chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch và Đầu tư Xây dựng Châu Á (CotecAsia); Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Cotec Sài Gòn (CotecSaigon); Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Bửu Long.

Ông Nghĩa từng công tác tại Ủy ban Xây dựng Cơ bản Nhà nước, Viện tiêu chuẩn hóa và điển hình hóa.

Từ năm 1995, ông Nghĩa chuyển ra doanh nghiệp làm việc tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng và Vật liệu Xây dựng (Cotec) và từ năm 2005 đến nay làm việc tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (Cotec Land).

Theo báo cáo tài chính năm 2019 của Cotec Land đã kiểm toán, doanh thu hợp nhất sau kiểm toán của công ty là 155 tỷ đồng, giảm 1% so với trước kiểm toán; lợi nhuận gộp sau kiểm toán là 19,3 tỷ đồng, giảm 174% so với trước kiểm toán; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là âm 208,4 tỷ đồng, giảm 52% so với trước kiểm toán.

Giải thích về lý do thay đổi các số liệu sau kiểm toán, Cotec Land cho biết các số liệu doanh thu, lợi nhuận gộp và lợi nhuận sau thuế giảm do công ty phải bổ sung giá vốn và các khoản trích lập dự phòng.

Trong bối cảnh nhiều vấn đề khó khăn vây quanh, Cotec Land đang thực hiện tái cơ cấu tài chính, đã thanh lý một số tài sản, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn. Nhìn vào báo cáo tài chính năm 2019, tài sản ngắn hạn của Cotec Land là 512,9 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn là tài sản được coi là có giá trị đáng kể nhất với 383,5 tỷ đồng. Tiếp đến là 128,9 tỷ đồng hàng tồn kho, trong khi tiền mặt chỉ còn rất ít, với hơn 124 triệu đồng.

Tin mới lên