Nhân vật

Ông Lê Hải Trà bị buộc thôi việc, bà Trần Anh Đào phụ trách ban điều hành HoSE

(VNF) - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) vừa ban hành Quyết định số 21/QĐ-HĐTV về việc thi hành kỷ luật đối với ông Lê Hải Trà.

Ông Lê Hải Trà bị buộc thôi việc, bà Trần Anh Đào phụ trách ban điều hành HoSE

Ông Lê Hải Trà

Theo đó, HoSE quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Lê Hải Trà, Tổng giám đốc HoSE, do đã có vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác.

Trước đó, theo kết luận kỳ họp thứ 15 của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan này đã quyết định khai trừ khỏi Đảng ông Lê Hải Trà.

Kể từ ngày 20/5/2022, bà Trần Anh Đào, Phó tổng giám đốc HoSE, được giao phụ trách ban điều hành HoSE.

Được biết, bà Đào là cử nhân Đại học Kinh tế TP. HCM. Bà công tác tại Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước từ cuối năm 1998.

Bà Đào là một trong những thế hệ nhân sự đầu tiên của HoSE. Vào tháng 6/2013, bà được bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc phụ trách mảng đấu giá và quản lý niêm yết.

Trong diễn biến liên quan về nhân sự, Bộ Tài chính mới đây cũng đã giao Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, điều hành Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kể từ ngày 19/5/2022.

Theo văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, ngày 18/5/2022, Ủy ban Kiểm tra Trung ương có thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 15 về việc xem xét, kết luận về xử lý kỷ luật đảng đối với Đảng ủy Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cá nhân là đảng viên tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trong đó có ông Trần Văn Dũng - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Căn cứ các quy định hiện hành về phân cấp quản lý công chức và xử lý, kỷ luật công chức, ngày 19/5/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có Quyết định số 817/QĐ-BTC về việc thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với ông Trần Văn Dũng, do đã có vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác.

Trong thời gian xem xét, kiện toàn nhân sự Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ Tài chính giao Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, điều hành Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kể từ ngày 19/5/2022.

Tin mới lên