Tài chính tiêu dùng

‘Ông lớn’ ngành bảo hiểm nhân thọ bất ngờ báo lỗ nặng trong năm 2017

(VNF) – Năm 2017, trong khi Manulife Việt Nam và Dai-ichi Việt Nam báo lỗ nặng, lợi nhuận của Prudential Việt Nam cũng giảm rất mạnh thì đại diện của Việt Nam – Bảo Việt Nhân Thọ - lại ghi nhận mức tăng ấn tượng 60%, đạt 1.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

‘Ông lớn’ ngành bảo hiểm nhân thọ bất ngờ báo lỗ nặng trong năm 2017

Manulife Việt Nam lỗ trước thuế tới 1.245 tỷ đồng trong năm 2017.

Theo tìm hiểu của VietnamFinance, trong số 4 “ông lớn” ngành bảo hiểm nhân thọ Việt Nam gồm: Prudential Việt Nam, Bảo Việt Nhân Thọ, Dai-ichi Việt NamManulife Việt Nam, thì có tới 2 “ông lớn” báo lỗ nặng trong năm 2017. Đó là Dai-ichi Việt Nam và Manulife Việt Nam.

Cụ thể, năm 2017, Dai-ichi Việt Nam lỗ trước thuế tới 515 tỷ đồng, khác xa mức lãi 135 tỷ đồng của năm 2016.

Nguyên nhân gây ra lỗ là do chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm năm qua của Dai-ichi Việt Nam tăng tới 65%, đạt 7.058 tỷ đồng; trong khi đó, doanh thu hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng chậm hơn với tốc độ 50%, đạt 7.713 tỷ đồng. Thêm vào đó, chi phí bán hàng tăng mạnh 47%, đạt 1.644 tỷ đồng.

“Bi đát” hơn là trường hợp của Manulife Việt Nam. Năm 2017, doanh nghiệp này ghi nhận khoản lỗ trước thuế tới 1.245 tỷ đồng. Năm 2016, Manulife Việt Nam lãi 463 tỷ đồng.

Tương tự như trường hợp của Dai-ichi Việt Nam, nguyên nhân chính dẫn đến thua lỗ của Manulife Việt Nam đến từ việc chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng rất mạnh, lên tới 82%, đạt 8.145 tỷ đồng. Trong khi đó, doanh thu hoạt động bảo hiểm chỉ tăng 33%, đạt 8.014 tỷ đồng.

Cùng với đó, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng khá mạnh, lần lượt 28% và 19%, đạt 1.837 tỷ đồng và 1.228 tỷ đồng.

Mặc dù không lỗ trong năm 2017 nhưng một “ông lớn” 100% vốn nước ngoài khác là Prudential Việt Nam cũng ghi nhận sự sụt giảm đáng kể về lợi nhuận.

Nếu như năm 2016, lợi nhuận trước thuế của Prudential Việt Nam lên đến 1.603 tỷ đồng thì sang năm 2017, mức lợi nhuận chỉ còn 645 tỷ đồng, nghĩa là “mất” tới gần 1.000 tỷ đồng, tương đương mức giảm tới 60%.

Nguyên nhân của hiện tượng này cũng tương tự như 2 “ông lớn” trên, là do chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng nhanh hơn đáng kể doanh thu hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Với trường hợp của Prudential Việt Nam là 65% so với 20%.

Đối nghịch, đại diện của Việt Nam – Bảo Việt Nhân Thọ - ghi nhận mức tăng lợi nhuận rất ấn tượng 60%, đạt 1.000 tỷ đồng trong năm 2017.

Tin mới lên