Nhân vật

Ông Trần Tuấn Anh giữ chức Trưởng ban Kinh tế Trung ương

(VNF) - Sáng 6/2, Ủy viên Bộ Chính trị Trần Tuấn Anh nhận quyết định phân công giữ chức Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Ông Trần Tuấn Anh giữ chức Trưởng ban Kinh tế Trung ương

Ông Trần Tuấn Anh giữ chức Trưởng ban Kinh tế Trung ương

Quyết định phân công đối với ông Trần Tuấn Anh được Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao sáng 6/2 tại Trụ sở Trung ương Đảng.

Ông Trần Tuấn Anh là một trong 18 ủy viên Bộ Chính trị được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Ngoài các ủy viên Bộ Chính trị tái cử, ông Trần Tuấn Anh là một trong 3 ủy viên Trung ương Đảng lần đầu được bầu vào Bộ Chính trị.

Ông Trần Tuấn Anh sinh năm 1964, quê ở huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Xuất phát điểm là chuyên viên Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, ông Tuấn Anh sau đó chuyển sang làm chuyên viên Vụ Kinh tế đối ngoại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Từ năm 1999, ông lần lượt chuyển công tác đến Viện Nghiên cứu Chiến lược và Chính sách công nghiệp, Bộ Công nghiệp; Vụ Tổng hợp kinh tế, Giám đốc Quỹ Ngoại giao phục vụ kinh tế, Bộ Ngoại giao; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại San Francisco (Mỹ).

Giai đoạn tháng 5/2008 đến tháng 8/2010, ông Trần Tuấn Anh là Phó chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ. Từ đó đến năm 2016, ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông Trần Tuấn Anh được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội Khóa XIII vào tháng 4/2016, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Công Thương đối với ông Trần Tuấn Anh.

Tin mới lên