Tài chính

PV OIL lãi trước thuế 80 tỷ đồng trong quý III, vượt 54% kế hoạch năm sau 9 tháng

(VNF) - Gộp chung 3 quý năm 2021, doanh thu thuần của PV OIL đạt 37.800 tỷ đồng, giảm gần 8% so với cùng giai đoạn năm trước. Tuy nhiên nhờ giảm tải giá vốn, cũng như chi phí khác thì doanh nghiệp vẫn ghi nhận lợi nhuận trước thuế gần 615 tỷ đồng, trong khi 9 tháng đầu năm ngoái lỗ trên 305,5 tỷ đồng.

PV OIL lãi trước thuế 80 tỷ đồng trong quý III, vượt 54% kế hoạch năm sau 9 tháng

PV OIL lãi trước thuế quý IIII đạt 80 tỷ đồng, vượt 54% kế hoạch năm sau 9 tháng

Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PV OIL, UPCoM: OIL) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III với doanh thu thuần đạt 12.612 tỷ đồng, tăng gần 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Khấu trừ chi phí giá vốn, PV OIL lãi gộp 573 tỷ đồng, cao hơn 17% con số thu về quý III/2020.

Trong quý, "ông lớn" ngành dầu ghi nhận 103,7 tỷ đồng doanh thu tài chính, giảm tới 32% so với cùng kỳ; chi phí tài chính, chủ yếu là lãi vay tăng 17,5% lên 53,5 tỷ đồng. Đáng chú ý, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm khá mạnh, gần 24% xuống 167,6 đồng; còn chi phí bán hàng chỉ tăng nhẹ 3% lên 396 tỷ đồng.

Kết thúc quý III, PV OIL báo lãi trước thuế 80 tỷ đồng, tăng đáng kể so với mức đạt hơn 1 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Khấu trừ thuế, doanh nghiệp lãi ròng 56,5 tỷ đồng, đảo chiều từ khoản lỗ 16,6 tỷ đồng quý III/2020.

Gộp chung 3 quý năm 2021, doanh thu thuần của PV OIL đạt 37.800 tỷ đồng, giảm gần 8% so với cùng giai đoạn năm trước. Tuy nhiên nhờ giảm tải giá vốn, cũng như chi phí khác thì doanh nghiệp vẫn ghi nhận lợi nhuận trước thuế gần 615 tỷ đồng, trong khi 9 tháng đầu năm ngoái lỗ trên 305,5 tỷ đồng.

So với kế hoạch đề ra cho năm 2021, PV OIL mới chỉ hoàn thành 68% chỉ tiêu doanh thu nhưng đã vượt gần 54% chỉ tiêu về lợi nhuận.

Tại thời điểm lập báo cáo quý III, tổng tài sản của PV OIL ở mức 25.907 tỷ đồng, tăng hơn 17% sau 9 tháng. Trong đó, doanh nghiệp dự trữ gần 2.900 tỷ đồng tiền và tương đương tiền (giảm 18%) và gửi ngắn hạn gần 7.230 tỷ đồng, tăng 22% so với đầu năm; khoản phải thu ngắn hạn khác tăng 28% lên 4.214 tỷ đồng, do phát sinh thêm tiền thu hộ, trả hộ tiền dầu thô xuất khẩu ủy thác.  

Nợ phải trả chiếm 14.843 tỷ đồng, tương ứng 57% nguồn vốn. Tổng nợ vay đạt gần 5.500 tỷ đồng, chủ yếu là nợ vay ngắn hạn (5.394 tỷ đồng), tăng gần 35% so với hồi đầu kỳ. Đến cuối quý III, PV OIL vẫn đang lỗ lũy kế hơn 500 tỷ đồng, nhưng đã giảm lỗ 45% sau 9 tháng.

Trước đó, theo kết quả kinh doanh sơ bộ 8 tháng đầu năm, PV OIL đã lỗ trước thuế khoảng 17 tỷ đồng trong tháng 7 và 8. Đó cũng là giai đoạn dịch Covid-19 lan rộng khắp cả nước khiến nhiều tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách xã hội, qua đó kéo nhu cầu tiêu thụ xăng dầu xuống rất mạnh, trực tiếp ảnh hưởng đến sản lượng kinh doanh mặt hàng này của PV OIL.

Như vậy, doanh nghiệp đã ghi nhận sự bứt phá trong tháng 9, ước tính thu về lợi nhuận trước thuế gần 100 tỷ đồng trong bối cảnh các biện pháp giãn cách dần được nới lỏng.

Tin mới lên