Đô thị

Quảng Ngãi muốn hủy bỏ loạt đồ án quy hoạch đô thị

(VNF) - Các dự án được đề nghị hủy bỏ quy hoạch gồm Khu đô thị Bàu Giang, Khu dân cư bờ Bắc kết hợp chỉnh trang đô thị TP Quảng Ngãi, Khu đô thị mới Nam Trường Chinh…

Quảng Ngãi muốn hủy bỏ loạt đồ án quy hoạch đô thị

Khu dân cư phía bắc TP Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi)

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản gửi Sở Tư pháp, UBND TP Quảng Ngãi và UBND huyện Tư Nghĩa về việc tham gia góp ý việc hủy bỏ các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị.

Việc lấy ý kiến được thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ngãi tại Công văn số 3149/UBND-KTN ngày 28/6/2022 về việc hủy bỏ các đồ án quy hoạch xây dựng.

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Sở Tư pháp, UBND Quảng Ngãi và UBND huyện Tư Nghĩa nghiên cứu, tham gia góp ý nội dung đề xuất của Sở Xây dựng về việc hủy bỏ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Bàu Giang, tỉnh Quảng Ngãi; hủy bỏ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư bờ Bắc kết hợp chỉnh trang đô thị TP Quảng Ngãi; hủy bỏ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Nam Trường Chinh.

Ngoài ra, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cũng đề nghị các đơn vị trên nghiên cứu, tham gia góp ý nội dung đề xuất của Sở Xây dựng về việc hủy bỏ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị thương mại - dịch vụ Nghĩa Dõng, TP Quảng Ngãi; hủy bỏ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị bờ Nam sông Trà Khúc, TP Quảng Ngãi.

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Sở Tư pháp, UBND TP Quảng Ngãi và UBND huyện Tư Nghĩa gửi ý kiến về Sở Xây dựng trước ngày 8/7 để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh.

 

 

 

Tin mới lên