Tài chính

Quỹ bình ổn giá xăng dầu ước tính âm 1.000 tỷ đồng

Theo Bộ Tài chính, khi giá xăng dầu thế giới tăng cao, nhằm kiểm soát lạm phát và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) như mục tiêu đã đề ra, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã linh hoạt và công khai, minh bạch sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu để bình ổn giá.

Quỹ bình ổn giá xăng dầu ước tính âm 1.000 tỷ đồng

Theo Bộ Tài chính, ước tính đến cuối tháng 4/2019, Quỹ bình ổn xăng dầu âm khoảng 1.000 tỷ đồng.

Gần đây, Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam có ý kiến đề nghị bỏ Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Liên quan đến vấn đề này, theo Bộ Tài chính, những vấn đề về giá cơ sở, tần suất điều chỉnh giá và Quỹ bình ổn giá xăng dầu hiện nay đang thực hiện theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính, sau khoảng thời gian thực hiện và xuất phát từ thực tiễn đời sống cần phải có đánh giá, rà soát lại các quy định. Vì vậy Phó thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã chỉ đạo tại Thông báo số 118/TB-VPCP ngày 2/4/2019 của Văn phòng Chính phủ, yêu cầu: Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan đánh giá, rà soát để có đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung Nghị định số 83/2014/NĐ-CP.

Theo ông Đặng Công Khôi - Phó cục trưởng Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính, ý kiến của Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam sẽ là một trong các thông tin để nghiên cứu, đánh giá làm rõ những mặt được, hạn chế đối với người tiêu dùng và nền kinh tế; trên cơ sở đó xem xét trong việc đề xuất các phương án cụ thể cho việc sửa đổi bổ sung Nghị định số 83/2014/NĐ-CP.

Thời gian qua, căn cứ quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, Bộ Công Thương đã chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính điều hành giá xăng dầu, nhất quán thực hiện theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của nhà nước; gắn với việc công khai, minh bạch công tác điều hành giá theo quy định.

Đối với tình hình trích lập và sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Công Thương chủ trì điều hành. Bộ Tài chính cũng đã công bố công khai việc trích lập, sử dụng Quỹ bình ổn giá theo quy định. Gần đây, Bộ Tài chính đã tổng hợp số liệu công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, cũng như gửi Bộ Công Thương để công khai tình hình trích lập, sử dụng quỹ trong quý I/2019.

Trên thực tế, trong quá trình điều hành, khi xét thấy giá cơ sở tăng cao hoặc việc tăng giá xăng dầu có thể ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân, Liên Bộ Công Thương - Tài chính linh hoạt cho phép sử dụng quỹ để bù đắp hết hoặc một phần chênh lệch này. Khi đó, giá trong nước hoặc không điều chỉnh tăng hoặc chỉ tăng một phần chứ không tăng toàn bộ phần chênh lệch giữa giá cơ sở tại thời điểm tính toán và mức giá bán hiện hành.

Trả lời báo chí gần đây trong cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4/2019, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết nếu không có Quỹ bình ổn giá, giá xăng dầu trong nước có thể còn được điều chỉnh tăng giá cao hơn.

Theo quy định, định kỳ hàng tháng và trước mỗi lần điều chỉnh giá bán xăng dầu trong nước, thương nhân kinh doanh xăng dầu đầu mối phải công bố số dư đầu kỳ, số trích lập, số sử dụng, số dư quỹ. Để đảm bảo công khai, minh bạch trong điều hành giá xăng dầu, khi thay đổi mức trích, mức sử dụng quỹ, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đều có thông cáo báo chí gửi các cơ quan thông tấn báo chí.

Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Công Thương công khai chi tiết tình hình trích lập, sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu của từng thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu các quý từ năm 2013 đến nay để người dân biết và giám sát.

Tính đến hết ngày 31/3/2019, số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu âm 620,643 tỷ đồng. Ước đến thời điểm cuối tháng 4/2019, số dư quỹ âm khoảng 1.000 tỷ đồng.

Tin mới lên