M&A

REE chính thức nâng sở hữu tại Phong điện Thuận Bình lên 49%

(VNF) - Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (HoSE:REE) vừa công bố nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Phong điện Thuận Bình từ 25% lên 49%.

REE chính thức nâng sở hữu tại Phong điện Thuận Bình lên 49%

Theo đó, REE chính là nhà đầu tư tổ chức đã tham gia và đấu giá thành công, mua cổ phần của Phong điện Thuận Bình do EVN chào bán hôm 28/10.

Ngày 4/11, REE đã chính thức nâng tỷ lệ sở hữu tại Phong điện Thuận Bình từ 25% lên 49,1% trên tổng số vốn thực góp 163 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 28/10, EVN đã đấu giá thành công 4.075.000 cổ phần tại Công ty Cổ phần Phong điện Thuận Bình, với giá đấu thành công bình quân 17.946 đồng/cổ phần.
Phiên đấu giá có 1 nhà đầu tư tổ chức và 2 nhà đầu tư cá nhân tham dự với khối lượng cổ phần đăng ký mua đạt 4.225.100 cổ phần, gấp 1,04 lần khối lượng cổ phần chào bán. Mức giá đặt mua cao nhất đạt 18.100 đồng/cổ phần, mức giá đặt mua thấp nhất là 17.940 đồng/cổ phần.

Kết quả sau phiên đấu giá, EVN đã bán hết toàn bộ 4.075.000 cổ phần (100% khối lượng chào bán) cho 3 nhà đầu tư gồm 1 nhà đầu tư tổ chức và 2 nhà đầu tư cá nhân với giá đấu thành công bình quân 17.946 đồng/cổ phần. Tổng giá trị cổ phần bán được đạt hơn 73,1 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh của REE, theo báo cáo tài chính hợp nhất, quý III REE ghi nhận 1.227 tỷ đồng doanh thu, tăng 3% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu mảng cơ điện lạnh tăng thêm 12 tỷ đồng lên 815 tỷ, doanh thu bất động sản tăng gần 40 tỷ lên 233 tỷ đồng và doanh thu mảng hạ tầng điện, nước giảm 18 tỷ xuống 179 tỷ đồng. Công ty cho biết nguồn thu từ mảng bất động sản gia tăng do ghi nhận doanh thu cho thuê tòa nhà ETown Central được lấp đầy so cùng kỳ năm trước.

Giá vốn tăng mạnh hơn 3,4% nên lãi gộp chỉ tăng 1% đạt 298 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính đạt 94 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ nhờ lãi tiền gửi và cổ tức được chia tăng. Chi phí lãi vay tăng từ 57,5 tỷ đồng lên 105 tỷ đồng, song nhờ hoàn nhập giảm giá đầu tư 23 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước trích lập 66 tỷ mà chi phí tài chính giảm 35% xuống 82 tỷ đồng. Việc hoàn nhập này giúp cho lợi nhuận mảng hạ tầng điện, nước trong kỳ của REE đạt 238 tỷ đồng, tăng 90 tỷ đồng so cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận từ hoạt động liên doanh, liên kết cũng tăng nhẹ 4% ghi nhận 205 tỷ đồng. Mặt khác, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đồng thời giảm 25% và 4%. Nhiều yếu tố thuận lợi giúp cho lợi nhuận sau thuế quý III của REE đạt 413 tỷ đồng, tăng 32%; phần lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ là 403 tỷ đồng, tăng 37%.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần công ty tăng 3% đạt 3.565 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế giảm 3,5% xuống 1.189 tỷ đồng.

Tin mới lên