Tài chính

Sasco lên kế hoạch lãi trước thuế năm 2021 hơn 17 tỷ đồng

(VNF) - Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (Sasco, UPCoM: SAS) dự kiến lỗ hơn 61 tỷ đồng từ sản xuất kinh doanh tại nhà ga quốc tế và thị trường ngoài sân bay trong năm 2021.

Sasco lên kế hoạch lãi trước thuế năm 2021 hơn 17 tỷ đồng

Sasco lên kế hoạch lãi trước thuế năm 2021 vỏn vẹn hơn 17 tỷ đồng

Theo tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2021 của Sasco, tổng doanh thu thuần mục tiêu năm 2021 đạt 964 tỷ đồng, giảm 15,8% so với mức thực hiện năm 2020. Trong đó doanh thu sản xuất kinh doanh thuần dự kiến giảm nhẹ hơn 2%, đạt hơn 895 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế mục tiêu là 17,1 tỷ đồng, chỉ bằng 11,55% mức thực hiện năm 2020. 

Nguồn: Sasco

Hoạt động sản xuất kinh doanh tại nhà ga quốc nội và thị trường ngoài sân bay dự kiến hồi phục và tăng trưởng 4,88% so với năm 2020, tuy nhiên công ty vẫn lên kế hoạch lỗ trước thuế hơn 61 tỷ đồng trong năm 2021 từ mảng này.

Ngược lại, hoạt động sản xuất kinh doanh tại nhà ga quốc tế dự kiến lãi trước thuế hơn 78 tỷ đồng. Sasco cho biết hoạt động kinh doanh khai thác tại nhà ga quốc tế sẽ trở lại từ đầu tháng 7 với doanh thu dự kiến đạt mức hồi phục bình quân 30% trong quý III/2021 và bình quân 41% vào quý IV/2021, riêng hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế từ tháng 1 đến tháng 6 vẫn duy trì hoạt động tối thiểu để phục vụ các chuyến bay quốc tế.

Sasco cho biết sẽ chỉ khai thác 50% diện tích mặt bằng tại nhà ga quốc tế để phù hợp với sản lượng chuyển bay, vì vậy chỉ ước tính 50% chi phí mặt bằng cố định.

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận, Sasco đã thanh toán hơn 80 tỷ đồng cổ tức năm 2020 cho các cổ đông vào tháng 4 vừa qua. HĐQT cho biết công ty chưa tiến hành phân phối lợi nhuận sau thuế còn lại (hơn 73 tỷ đồng) để đảm bảo dòng tiền dự phòng trong điều kiện hoạt động kinh doanh tiếp tục gặp khó khăn do dịch Covid-19 và sẽ tiến hành phân phối ngay sau khi hoạt động kinh doanh được khôi phục trở lại.

Sasco không đề cập đến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

Kết thúc 3 tháng đầu năm 2021, Sasco đạt được hơn 108 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 79% so với cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận trước thuế giảm 27% còn gần 12,7 tỷ đồng. Như vậy, Sasco đã hoàn thành 12% kế hoạch về doanh thu và 74% kế hoạch về lợi nhuận.

Cổ phiếu SAS của Sasco mở cửa phiên 25/6 ở mức giá 26.500 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 3.500 tỷ đồng.  

Tin mới lên