Ngân hàng

‘Siêu doanh nghiệp’ VAMC quản lý khối tài sản 208.000 tỷ, đem 14.000 tỷ gửi ngân hàng

(VNF) - Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) vừa công bố báo cáo tài chính năm 2016. Đây cũng là lần đầu tiên "siêu doanh nghiệp" này công bố công khai báo cáo tài chính.

‘Siêu doanh nghiệp’ VAMC quản lý khối tài sản 208.000 tỷ, đem 14.000 tỷ gửi ngân hàng

VAMC quản lý khối tài sản trên 200.000 tỷ đồng

Báo cáo cho biết, tính đến hết ngày 31/12/2016, tổng tài sản của VAMC lên tới 208.981 tỷ đồng, tăng 6,2% sau một năm. Phần lớn tài sản của VAMC là nợ mua bằng trái phiếu đặc biệt với 194.715 tỷ đồng, tăng 4,2%.

Đáng chú ý, VAMC gửi tới 14.159 tỷ đồng tại các ngân hàng, tăng 44% so với cuối năm 2015.

Năm 2016, lãi thuần từ hoạt động mua nợ bằng trái phiếu đặc biệt của VAMC đạt 45,2 tỷ đồng; cùng với đó, lãi thuần từ hoạt động tài chính là 25,4 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp VAMC ghi nhận là trên 56 tỷ đồng.

Kết thúc năm 2016, VAMC đạt lợi nhuận gần 14,7 tỷ đồng, giảm nhẹ gần 4% so với năm 2015.

Tính đến hết ngày 31/12/2016, tổng số cán bộ, công nhân viên của VAMC là 143 người, nhận tổng lương thưởng cả năm là trên 28 tỷ đồng. Trong đó, 7 viên chức quản lý nhận tổng cộng 2,536 tỷ đồng/năm và 136 người lao động nhận tổng lương thưởng 25,596 tỷ đồng/năm.

Theo tính toán, mỗi viên chức quản lý của VAMC nhận lương thưởng bình quân 30,3 triệu đồng/tháng; mỗi người lao động nhận 15,7 triệu đồng/tháng.

Tin mới lên