Tiêu điểm

Thông điệp đầu năm của Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: 'Sẽ chú trọng ưu đãi, miễn giảm, giãn các khoản thuế, lệ phí'

(VNF) - Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, kết quả thu cân đối ngân sách nhà nước đến hết 28/12/2020 đạt 1,426 triệu tỷ đồng, bằng 94,32% dự toán, cao hơn 101.400 tỷ đồng so với con số đã báo cáo Quốc hội.

Thông điệp đầu năm của Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: 'Sẽ chú trọng ưu đãi, miễn giảm, giãn các khoản thuế, lệ phí'

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng.

Tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương diễn ra tại Hà Nội trong 2 ngày 28, 29/12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, hệ thống tài chính của Việt Nam đã lâu mới tạo lập lại sự ổn định hiếm có như những năm qua.

Việc điều hành chính sách tiền tệ, đặc biệt là các công cụ chính sách được sử dụng linh hoạt, thận trọng, bám sát các tín hiệu của thị trường tiền tệ trong nước và quốc tế. 

Cùng đó, tỷ lệ bội chi ngân sách và nợ công đều được kéo giảm xuống mức an toàn hơn. Nhờ đó, không gian tài khóa và dư địa chính sách được nâng lên đáng kể, trở thành bệ đỡ, giúp nền kinh tế vượt qua khó khăn trong giai đoạn dịch bệnh do Covid-19 vừa qua. 

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, kết quả thu cân đối ngân sách nhà nước đến hết 28/12/2020 đạt 1,426 triệu tỷ đồng, bằng 94,32% dự toán, cao hơn 101.400 tỷ đồng so với con số đã báo cáo Quốc hội.

Bộ Tài Chính vẫn đang chỉ đạo các cơ quan thuế, hải quan, kho bạc phối hợp với các cấp các ngành đôn đốc mọi khoản thu trên tinh thần thu đúng, đủ, kịp thời theo quy định và tuyệt đối không động viên doanh nghiệp nộp trước những khoản chưa đến hạn.

Ước thu ngân sách cả năm đạt 1,472 triệu tỷ đồng, bằng 98,3% dự toán, cao hơn 148.000 - 150.000 tỷ đồng so với con số đánh giá tháng 8, tháng 9 để báo cáo Quốc hội; trong đó, thu nội địa đạt trên 98%, thu dầu thô đạt 97,7%... 

Thu cân đối ngân sách địa phương ước vượt trên 40.000 tỷ đồng, bằng 106% dự toán. Đến nay có 56/63 địa phương thu nội địa vượt dự toán được giao; trong đó các tỉnh trọng điểm có Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Bắc Ninh…; một số địa phương chưa hoàn thành dự toán như TP. HCM, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng…

Thu cân đối ngân sách Trung ương ước đạt 776.000 tỷ đồng, đạt 88,4% dự toán, cao hơn 51.000 tỷ đồng so với con số báo cáo Quốc hội.

Trong điều kiện thu ngân sách khó khăn, ngành tài chính vẫn bảo đảm nguồn thực hiện các khoản chi quan trọng theo dự toán, đặc biệt là chi đầu tư phát triển, đồng thời bổ sung chi phòng chống dịch, hỗ trợ người lao động bị giảm sâu vào thu nhập, chi phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh.

Nhằm chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp và người dân, các cơ quan nhà nước thực hiện tiết kiệm 70% kinh phí hội nghị, hội thảo, công tác phí trong và ngoài nước và tiết kiệm 10% chi thường xuyên. Giải ngân chi đầu tư phát triển có bước tiến bộ lớn, ước đến 31/12 đạt 82,8%.

Năm 2021, ngành tài chính sẽ khẩn trương rà soát, báo cáo Chính phủ và các cấp có thẩm quyền các giải pháp ưu đãi, miễn giảm, giãn các khoản thuế, lệ phí nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; thu hút các nguồn dịch chuyển vốn đầu tư phù hợp với mục tiêu, yêu cầu phát triển kinh tế, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn kế hoạch... tuy nhiên cũng cần căn cứ vào thực tiễn.

Cùng với sự phục hồi của nền kinh tế, Bộ Tài chính đề nghị các ngành, cấp ủy chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo quản lý ngân sách bảo đảm thu đúng, thu đủ, kịp thời các khoản thu; chống thất thu, chuyển giá, trốn lậu thuế, buôn lậu gian lận thương mại, xuất xứ, giao chỉ tiêu giảm nợ đọng thuế, trốn thuế 5%, phấn đấu tăng thu ngân sách tối thiểu 3% so với dự toán ngân sách được giao…

Tin mới lên