Tiêu điểm

Thông điệp trước thềm Đại hội Đảng: 'Chứng khoán là kênh huy động vốn hiệu quả cho nền kinh tế'

Bộ trưởng Bộ Tài Chính Đinh Tiến Dũng nhận định, với sự ổn định của kinh tế vĩ mô, cùng Luật Chứng khoán đã được ban hành và những giải pháp thiết thực được thực hiện, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ có một năm 2021 tiếp tục phát triển cả về quy mô và chất lượng, khẳng định là kênh huy động vốn hiệu quả cho nền kinh tế.

Thông điệp trước thềm Đại hội Đảng: 'Chứng khoán là kênh huy động vốn hiệu quả cho nền kinh tế'

Bộ trưởng Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng

Năm 2021 được đánh giá là năm mang dấu ấn quan trọng về kinh tế, chính trị, xã hội, Đại hội Đảng lần thứ XIII được tổ chức sẽ tạo nền tảng vững chắc cho nền kinh tế Việt Nam. Nền kinh tế nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng sẽ có những tác động bởi các quyết sách kinh tế quan trọng của Đảng và nhà nước.

Bên cạnh đó, việc sửa đổi Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, đặc biệt là Luật Chứng khoán chính thức có hiệu lực cũng sẽ tạo nền tảng pháp lý mới nâng tầm thị trường, thúc đẩy tính minh bạch và hiệu quả của các thành viên tham gia; các điều kiện mới về phát hành cổ phiếu, trái phiếu theo hướng chặt chẽ hơn, hướng doanh nghiệp đến huy động vốn hiệu quả và thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ phát triển bền vững hơn.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các đơn vị liên quan tập trung thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm của ngành chứng khoán năm 2021.

Theo đó, các đơn vị này cần hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách cho thị trường chứng khoán thông qua việc trình Chính phủ ban hành các văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán sửa đổi. Mục tiêu là hoàn thành xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thị trường chứng khoán vào đầu năm 2021, khi Luật Chứng khoán mới có hiệu lực.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng yêu cầu đẩy nhanh việc cơ cấu lại thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm đến năm 2020 định hướng đến năm 2025, theo đó sắp xếp lại bộ máy Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) và cơ cấu lại các thị trường cổ phiếu, trái phiếu và phái sinh; tiếp tục tái cơ cấu hệ thống các định chế trung gian đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 theo định hướng của Chính phủ.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng chỉ đạo ngành chứng khoán đảm bảo an toàn, ổn định hệ thống giao dịch, cùng đó là khẩn trương triển khai thực hiện gói thầu 04 đảm bảo thị trường hoạt động liên tục và ổn định, hoàn thành và đưa hệ thống công nghệ thông tin mới vào hoạt động đồng bộ tại 2 Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam; trong đó, lưu ý kết nối hệ thống giữa Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các sở và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng yêu cầu Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các đơn vị liên quan thực hiện các giải pháo nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước, các giải pháp thúc đẩy quy mô và thanh khoản của thị trường, đưa thêm các sản phẩm mới vào giao dịch năm 2021.

Đồng thời, ông yêu cầu nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát thị trường chứng khoán và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đảm bảo kỷ cương kỷ luật của thị trường. Nghiên cứu hoàn thiện các tiêu chí giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm, ảnh hưởng đến quyền lợi của nhà đầu tư.

Năm 2020, Việt Nam phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức. Ngay sau khi dịch COVID-19 xảy ra, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có diễn biến sụt giảm nhanh và mạnh từ cuối tháng 1/2020.

Trước tác động của dịch COVID-19, Bộ Tài chính đã triển khai nhiều giải pháp ổn định và phát triển thị trường chứng khoán như cắt giảm các khoản phí cho các nhà đầu tư chứng khoán, tạo thêm sức hút tham gia vào thị trường, nhờ đó duy trì sự phát triển và quy mô thị trường.

Đến nay, quy mô vốn thị trường cổ phiếu đạt 85% GDP, quy mô dư nợ thị trường trái phiếu đạt 45% GDP vượt xa mục tiêu đề ra là thị trường cổ phiếu đạt 70% GDP và thị trường trái phiếu đạt 30% GDP vào cuối năm 2020.

Thị trường chứng khoán dần trở thành kênh huy động và phân bổ vốn trung và dài hạn có hiệu quả cho các doanh nghiệp và nền kinh tế. Các thị trường cổ phiếu, trái phiếu, chứng khoán phái sinh đều tăng mạnh về quy mô vốn hóa, thanh khoản. Giá trị huy động vốn của doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu và trái phiếu đều tăng trưởng đột phá so với năm 2019.

Tin mới lên