Ngân hàng

Tín dụng tại khu vực TP. HCM ước tăng 3,66% đến cuối tháng 7/2020

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TP. HCM cho biết, ước tổng dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đến 31/7/2020 đạt 2.380.000 tỷ đồng, tăng 0,57% so với tháng trước, tăng 3,66% so với cuối năm 2019 và tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tín dụng tại khu vực TP. HCM ước tăng 3,66% đến cuối tháng 7/2020

(Ảnh minh họa)

Trong đó, dư nợ ngắn hạn ước đạt 1.147.000 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 48% trong tổng dư nợ tín dụng, tăng 0,56% so với tháng trước và tăng 3,41% so với cuối năm 2019. Dư nợ trung, dài hạn ước đạt 1.233.000 tỷ đồng, chiếm 52%, tăng 0,59% so với tháng trước và tăng 3,89% so với cuối năm 2019.

Theo ông Nguyễn Hoàng Minh, phó giám đốc NHNN chi nhánh TP. HCM, tín dụng duy trì tốc độ tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm 2020, tăng 3,07%. Dự ước 7 tháng đầu năm 2020, tín dụng trên địa bàn tăng trưởng đạt 3,66%, thấp hơn mức tăng so với cùng kỳ năm trước .

Hiện nay, ngành ngân hàng vẫn đang tập trung nguồn lực thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 phục hồi sản xuất kinh doanh theo chủ trương của chính phủ, NHNN và UBND thành phố.

Dư nợ tín dụng bằng VNĐ vẫn đang chiếm tỷ trọng chủ yếu trong tổng dư nợ tín dụng. Đến cuối tháng 6/2020, tín dụng bằng VNĐ chiếm 93% trong tổng dư nợ tín dụng, trong khi đó dư nợ ngoại tệ chỉ chiếm 7%. Tín dụng bằng VNĐ duy trì tăng trưởng đạt 4,02% so với cuối năm trước.

Tín dụng trung, dài hạn duy trì tỷ trọng cao hơn trong tổng tín dụng toàn địa bàn, chiếm tỷ trọng 52%. Cả 2 bộ phận tín dụng đều duy trì tốc độ tăng trưởng so với cuối năm 2019. Trong đó, tín dụng ngắn hạn tăng 3,41%, tín dụng trung dài hạn tăng 3,89%.

Dư nợ cho vay ngắn hạn bằng VNĐ đối với 5 nhóm ngành, lĩnh vực (đến cuối tháng 6/2020) đạt 179.257 tỷ đồng, với 31.605 khách hàng vay vốn.

Trong đó: cho vay nông nghiệp, nông thôn đạt 28.355 tỷ đồng; cho vay xuất khẩu đạt 13.801 tỷ đồng; cho vay hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 130.385 tỷ đồng; cho vay công nghiệp hỗ trợ đạt 6.481 tỷ đồng; cho vay doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt 235 tỷ đồng; cho vay theo chương trình bình ổn thị trường: dư nợ cho vay chương trình đến cuối tháng 6/2020 đạt 891 tỷ đồng.

Về tình hình triển khai thực hiện Thông tư 01/2020/TT-NHNN, Chỉ thị 02/CT-NHNN và kết quả hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, NHNN chi nhánh TP. HCM cho biết, đến cuối ngày 17/7/2020 đạt 474.104 tỷ, cho 233.885 khách hàng.

Trong đó, cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho 170.232 khách hàng với dư nợ đạt 71.069 tỷ đồng; miễn giảm lãi cho 18.259 khách hàng với dư nợ đạt 53.634 tỷ đồng; cho vay mới lũy kế từ ngày 23/01/2020 cho 45.394 khách hàng với doanh số đạt 349.401 tỷ đồng.

Đến ngày 20/7/2020, NHNN chi nhánh TP. HCM đã tiếp nhận 712 trường hợp được gửi về từ các sở ngành (Sở Công Thương, Sở Du lịch và UBND 24 quận, huyện, từ đường dây nóng của Ngân hàng Nhà nước), trong đó: đang xử lý 35 trường hợp.

Theo ông Minh, đã có kết quả xử lý 677 trường hợp gồm: 102 trường hợp doanh nghiệp chưa có/ không còn nhu cầu hỗ trợ; 80 trường hợp doanh nghiệp được hỗ trợ giảm lãi từ 0,2-2%/năm so với lãi suất đang áp dụng trước đó; 17 doanh nghiệp được cơ cấu lại nợ, giữ nguyên nhóm nợ; 44 trường hợp được cho vay mới; 3 trường hợp được tăng hạn mức tín dụng; 03 trường hợp giảm phí dịch vụ; 11 khách hàng được hỗ trợ nhiều hình thức (tăng hạn mức, giảm lãi, cơ cấu nợ…)

106 doanh nghiệp đang xem xét hồ sơ; 225 trường hợp tư vấn hướng dẫn; 18 trường hợp không liên hệ được với doanh nghiệp; 01 trường hợp doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề thuộc diện ngân hàng thương mại hạn chế cho vay; 51 trường hợp không đủ điều kiện vay vốn hoặc không thuộc khách hàng mục tiêu của ngân hàng; 06 trường hợp không đủ điều kiện cơ cấu nợ hoặc giảm lãi; 10 trường hợp không có dư nợ tại ngân hàng. 

Các ngân hàng thương mại hỗ trợ chủ yếu tập trung hai nhóm gồm: giảm lãi suất và cơ cấu lại nợ, giữ nguyên nhóm nợ. Đây là 2 giải pháp chính các ngân hàng thương mại đang áp dụng.

Tin mới lên