Tài chính

TKV đặt mục tiêu doanh thu 135.000-138.000 tỷ đồng trong năm 2022

(VNF) - Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết kết thúc năm 2021, kết quả các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của tập đoàn đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

TKV đặt mục tiêu doanh thu 135.000-138.000 tỷ đồng trong năm 2022

TKV đặt mục tiêu doanh thu 135.000-138.000 tỷ đồng trong năm 2022

Cụ thể, doanh thu của TKV ước đạt 128.600 tỷ đồng, đạt 104% kế hoạch; sản xuất 39 triệu tấn than, đạt 101% kế hoạch; 40,27 triệu tấn than thành phẩm, đạt 105% kế hoạch; tiêu thụ 44,02 triệu tấn than, đạt 105% kế hoạch. Tiền lương bình quân 13 triệu đồng/người/tháng; trong đó, khối sản xuất than 14 triệu đồng/người/tháng.

Năm 2021, tập đoàn nộp ngân sách nhà nước ước đạt 18.450 tỷ đồng, bằng 103% kế hoạch.

Về kế hoạch, nhiệm vụ năm 2022, TKV đặt mục tiêu sản xuất 41 triệu tấn than; tiêu thụ từ 43-45 triệu tấn than; sản xuất điện 10 tỷ kWh. Tổng doanh thu đạt từ 135.000-138.000 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước từ 19.500-20.300 tỷ đồng…

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam có tiền thân là Tổng công ty than Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 563/TTg ngày 10/10/1994 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 8/8/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 198/2005/QĐ-TTg và Quyết định số 199/2005/QĐ-TTg tổ chức lại Tổng Công ty Than Việt Nam và các đơn vị thành viên, thành lập Tập đoàn Than Việt Nam, hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.

Ngày 26/12/2005, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 345/2005/QĐ-TTg thành lập Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam trên cơ sở Tập đoàn Than Việt Nam và Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam và hoạt động theo Điều lệ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 228/2006/QĐ-TTg ngày 11/10/2006.

Ngày 25/6/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 989/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu.

Ngày 8/8/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 105/2018/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam  (thay thế Nghị định số 212/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam).

Được biết, năm 2021, TKV đặt kế hoạch tổng doanh thu mục tiêu đạt 123.800 tỷ đồng, lợi nhuận kỳ vọng 3.000 tỷ đồng.

Tin mới lên