Tài chính

Tổng công ty 36 (G36) báo lãi sau thuế tăng 20 lần trong quý III, đạt 49 tỷ đồng

(VNF) - Nhờ ghi nhận doanh thu từ dự án B6 Giảng Võ, Tổng công ty 36 báo lãi sau thuế ba tháng gần nhất tăng gấp 20 lần cùng kỳ 2019, đạt 49 tỷ đồng.

Báo cáo tào chính hợp nhất quý III/2020 của Tổng công ty 36 - Công ty Cổ phần (UPCoM: G36) cho biết, doanh thu và lợi nhuận sau thuế trong ba tháng gần nhất đạt 478 tỷ đồng và 49 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm ngoái, doanh thu của G36 chỉ tăng 15% tuy nhiên lợi nhuận vọt lên gấp hơn 20 lần.

Kết quả này có được do công ty ghi nhận thêm doanh thu kinh doanh bất động sản ở dự án B6 Giảng Võ hơn 190 tỷ đồng, trong khi doanh thu hoạt động xây lắp giảm 32% còn 255 tỷ đồng.

Kéo theo đó là giá vốn hàng bán được tiết giảm 4% khiến lợi nhuận gộp ba tháng của G36 tăng thêm 208%, đạt 117 tỷ đồng. Biên lãi gộp tăng từ 9,1% lên 24,5%.

Các chi phí phát sinh khác như chí phí tài chính: 24 tỷ đồng, chi phí bán hàng: 6 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp: 15 tỷ đồng đều không có nhiều biến động.

Lũy kế 9 tháng, G36 đạt hơn 1.417 tỷ đồng doanh thu, tăng 51% so với cùng giai đoạn năm trước. Công ty báo lãi sau thuế hơn 58 tỷ đồng, tăng hàng chục lần so với thực đạt 2 tỷ đồng cùng kỳ.

So với kế hoạch đặt ra năm 2020 là 3.000 tỷ đồng doanh thu và 69 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, G36 mới hoàn thành 52% mục tiêu doanh thu và 84% lợi nhuận sau 9 tháng.

Tính tại ngày 30/9/2020, tổng tài sản của G36 đạt 5.235 tỷ đồng, giảm 10% so với đầu năm. Sự sụt giảm này đến từ khoản tài sản ngắn hạn còn 3.104 tỷ đồng (giảm 15%), trong đó hàng tồn kho giảm còn 960 tỷ đồng (giảm gần 600 tỷ đồng).

Về nguồn vốn, nợ phải trả của công ty giảm còn 4.176 tỷ đồng (giảm 13,5%), nhờ các khoản phải trả người bán ngắn hạn và người mua trả tiền trước ngắn hạn giảm mạnh, lần lượt còn 1.034 tỷ đồng và 1.313 tỷ đồng.

Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh tăng gấp ba lần lên 323 tỷ đồng, trái ngược dòng tiền thuần từ đầu tư lại tăng âm gấp hàng chục lần lên âm 411 tỷ đồng do công ty có khoản chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác gần 625 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/10, cổ phiếu G36 đang được giao dịch trong vùng 8.900 đồng/cổ phiếu, tăng 1,1% so với phiên liền kề. Khối lượng khớp lệnh bình quân 10 phiên gần đây là 800.000 đơn vị/phiên.

Tin mới lên