Tài chính

TTC Land phát hành hơn 29 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

(VNF) - Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land, HoSE: SCR) vừa thông báo về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.

TTC Land phát hành hơn 29 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

TTC Land phát hành hơn 29 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

Theo đó, TTC Land sẽ trả cổ tức bằng hình thức phát hành hơn 29,3 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 100:8. Cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1 quyền, cứ 100 quyền sẽ được nhận thêm 8 cổ phiếu mới.

Số lượng cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận khi phát hành thêm sẽ làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.

Nguồn vốn thực hiện là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2021, cụ thể là hơn 661 tỷ đồng.

Thời gian dự kiến phát hành là trong quý III – IV/2022, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp nhận.

Được biết, TTC Land đã 2 năm liền chưa chia cổ tức. Lần phân phối vợi nhuận gần đây nhất của công ty là vào năm 2018 với cổ tức bằng tiền mặt được thanh toán với tỷ lệ 100:8.

Trước đó, TTC Land đã thông tin về việc tạm hoãn phát hành 69,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và người lao động theo chương trình ESOP. Nguyên nhân theo đó là do mục đích sử dụng vốn cũng như biến động giá cổ phiếu hiện không phù hợp với phương án ban lãnh đạo đã xây dựng trước đó và có thể ảnh hưởng đến lợi ích của công ty và quyền lợi cổ đông.

Công ty cũng cho biết sẽ xem xét chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu vào một thời điểm phù hợp.

Theo kế hoạch ban đầu của TTC Land, công ty dự kiến phát hành gần 51,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 14.000 đồng/cổ phiếu, dự thu khoảng 718 tỷ đồng và phát hành hơn 18,3 triệu cổ phiếu ESOP với giá 11.000 đồng/cổ phần, dự thu khoảng 201,5 tỷ đồng. 

Về tình hình kinh doanh, doanh thu thuần quý II của TTC Land ghi nhận 100 tỷ đồng, giảm tới 91% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu là doanh thu từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bất động sản sụt giảm rất mạnh so với cùng kỳ khi chỉ đạt 40 tỷ đồng, giảm 94%. Lợi nhuận trước thuế giảm 53% so với cùng kỳ năm trước, chỉ đạt 86 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của SCR đạt 495 tỷ đồng, giảm 58% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế 6 tháng cũng đạt 156 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng kỳ năm trước.

Tin mới lên