Tài chính

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước sắp trình Thủ tướng kế hoạch 5 năm tới của SCIC

(VNF) - Phó thủ tướng Trương Hòa Bình giao Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong tháng 8/2020 trình Thủ tướng kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển giai đoạn 2020 - 2025 của SCIC.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước sắp trình Thủ tướng kế hoạch 5 năm tới của SCIC

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước sắp trình Thủ tướng kế hoạch 5 năm tới của SCIC

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó thủ tướng Trương Hòa Bình tại cuộc họp giao ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp về tình hình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước và phát triển doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2020; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020.

Nội dung đáng chú ý là Phó thủ tướng yêu cầu Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty trực thuộc thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo đúng quy định của pháp luật, đẩy nhanh tiến độ cổ phần hoá theo kế hoạch các doanh nghiệp quy mô lớn trực thuộc, thực hiện các đề án tái cơ cấu doanh nghiệp đã được phê duyệt.

CMSC cũng được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng nghiên cứu, có giải pháp thúc đẩy công tác sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của tập đoàn, tổng công ty trực thuộc.

Trong đó, CMSC phải làm rõ căn cứ pháp lý, tính khả thi của việc giao một đơn vị phân loại đất do các doanh nghiệp quản lý, sử dụng, đất nào không còn sử dụng cho mục đích sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì tập trung về một đầu mối để có giải pháp quản lý và sử dụng hiệu quả; báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đặc biệt, trong tháng 8 năm 2020, Phó thủ tướng yêu cầu CMSC trình Thủ tướng Chính phủ "Chiến lược phát triển giai đoạn 2020 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2035", "Kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2020 - 2025 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước".

Bên cạnh đó, CMSC phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan trong việc trình, xử lý các vấn đề liên quan đến đề án cơ cấu lại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

CMSC cũng được giao phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu phương án cơ cấu lại Tổng công ty Đầu tư và Phát triển đường cao tốc Việt Nam để giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong hoạt động, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và phát triển hạ tầng giao thông.

Song song với đó là khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Phó thủ tướng thường trực - Trưởng Ban Chỉ đạo tại văn bản số 240/TB-VPCP ngày 17/7/2020 về việc tổ chức lại Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long và Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam.

BÀI ĐỌC NHIỀU
Tin mới lên