Đô thị

Vì sao CIENCO1 khiếu nại Giám đốc Sở KHĐT về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh?

(VNF) - Mới đây, Tổng công ty xây dựng công trình giao thông1-Công ty CP (CIENCO1) vừa gửi đơn khiếu nại lên Giám đốc Sở kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội và một số cơ quan liên quan về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (ĐKKD) không đúng luật tại Tổng Công ty này.

Vì sao CIENCO1 khiếu nại Giám đốc Sở KHĐT về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh?

Theo đơn của CIENCO1, ngày 13/1/2020, một nhóm Công ty gồm các Công ty: Công ty CP Tập đoàn Yên Khánh (Yên Khánh), Công ty CP An Hiền (An Hiền), Công ty CP Đầu tư Cái Mép (Cái Mép) đứng tên khoảng 69% cổ phần của CIENCO1, tuy nhiên không phải chủ sở hữu cổ phần (theo lệnh kê biên xác nhận từ cơ quan điều tra – Bộ Công an) tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 tại khách sạn Nam Hải, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Hơn 1.400 cổ đông nhỏ không được biết hoặc không có điều kiện để tham dự, và cũng không đồng ý với tư cách cổ đông của các Công ty này.

Ngày 17/1/2020, nhóm các công ty này, mà đại diện là ông Đinh Ngọc Vượng (anh trai Đinh Ngọc Hệ - tức Út Trọc) gửi hồ sơ đến Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) Thành phố Hà Nội.

Biên bản họp Hội đồng quản trị bầu chủ tịch Hội đồng quản trị đề ngày 15/1/2020.

Ngày 3/9/2020, sau gần 8 tháng thì Phòng đăng ký kinh doanh cấp đăng ký kinh doanh thay đổi với nội dung người đại diện theo pháp luật là ông Đinh Ngọc Vượng – chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Vì thế, CIENCO1 làm đơn này khiếu nại việc cấp đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 11, ngày 3/9/2020 của Phòng đăng ký kinh doanh, đề nghị ra quyết định thu hồi đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 11, giữ nguyên đăng ký kinh doanh của CIENCO1 lần thứ 10.

CIENCO1 chỉ ra các căn cứ như sau:

Ngày 13/1/2020, cuộc họp do các công ty nói trên chỉ có 1 biên bản và 1 nghị quyết được thông qua, nhưng hiện nay tồn tại hơn một biên bản họp đại hội đồng cổ đông và nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2019.

Cụ thể,. căn cứ theo bản ghi âm, ghi hình, cùng tài liệu ghi âm đã được thừa phát lại làm chứng, chúng tôi có Biên bản họp đại hội đồng cổ đông được thông qua ngày 13/1/2020 tại Côn Đảo, kèm theo đó là Nghị quyết và Biên bản họp Hội đồng quản trị lần 1.

Đối chiếu với các quy định của luật doanh nghiệp, biên bản và nghị quyết gốc có quá nhiều sai sót, và trên thực tế hồ sơ này đã không được Phòng đăng ký kinh doanh chấp thuận là hợp lệ.

Theo quy định hiện nay, phòng đăng ký kinh doanh cấp đăng ký chỉ trong vòng từ 3-5 ngày làm việc kể từ khi hồ sơ được chấp thuận hợp lệ, hồ sơ của nhóm Công ty đã trải qua gần 8 tháng, nên chúng tôi có cơ sở để hiểu rằng, Phòng đăng ký kinh doanh đã nhiều lần ra thông báo hồ sơ chưa hợp lệ.

Và với mỗi lần thông báo chưa hợp lệ thì nhóm Công ty mà đại diện là ông Đinh Ngọc Vượng lại cắt lại Biên bản và Nghị quyết theo hướng dẫn phù hợp với nội dung tại các văn bản thông báo của Phòng đăng ký kinh doanh.

Đến khi hồ sơ được chấp thuận hợp lệ thì Biên bản họp và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông ngày 13/1/2020 đã quá khác so với bản gốc (sau đây gọi là Biên bản và Nghị quyết mới).

"Chúng tôi hiểu rằng, biên bản họp và Nghị quyết được thông qua ngày 13/1/2020 tại Côn Đảo chỉ có một và không phải Biên bản họp và Nghị quyết mà Phòng đăng ký kinh doanh đã nhận được để chấp thuận là hồ sơ hợp lệ", đơn khiếu nại của CIENCO1 nêu rõ.

"Ngoài ra, trong hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh này, chúng tôi đã có nhiều văn bản ngăn chặn đến phòng đăng ký kinh doanh, chuyên viên thụ lý cũng như cán bộ quản lý không thể không biết trong cùng 1 ngày 13/1/2020 mà tại sao lại có nhiều Biên bản và Nghị quyết đến vậy, để hồ sơ từ chỗ không hợp lệ thành hợp lệ? Ở đây có trách nhiệm của phòng đăng ký kinh doanh hay không? Nếu như chỉ xem xét trách nhiệm thiếu trung thực của nhóm ông Đinh Ngọc Vượng".

"Chúng tôi đề nghị Quý Sở và phòng ĐKKD thành phố Hà Nội xem xét thu hồi ngay lập tức Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh này, vì hiện nay Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh này đang gây thiệt hại cho CIENCO1, hiện tại các hợp đồng đang và chuẩn bị triển khai với các đối tác trị giá hợp đồng khoảng 2.000 tỷ đồng, các chủ đầu tư và các đối tác đều đang dừng lại vì không đồng ý làm việc với ông Đinh Ngọc Vượng (anh trai Đinh Ngọc Hệ - tức Út Trọc)".

Trong trường hợp, việc này kéo dài dẫn đến hậu quả không thể khắc phục, gây thiệt hại cho CIENCO1, cho các cổ đông, cho nhà nước thì chúng tôi sẽ yêu cầu bồi thường thiệt hại, và chúng tôi có đủ tài liệu chứng minh thiệt hại.

Về bản chất, cơ quan điều tra Bộ công an khẳng định số cổ phần này là của ông Đinh Ngọc Hệ, nên quyền cổ đông chúng tôi hiểu rằng: không thuộc về các Công ty đứng tên, họ không có quyền cổ đông. Nếu Quý Sở muốn làm rõ hơn về vấn đề sở hữu, quyền cổ đông thì có thể có văn bản để đề nghị Cơ quan điều tra – Bộ công an trả lời, tránh trường hợp khi xảy ra hậu quả không khắc phục được và khi xử lý trách nhiệm thì không rõ được vai trò của các bên liên quan.

Tổng công ty xây dựng công trình giao thông1-Công ty CP (CIENCO1) không chỉ gửi đơn khiếu nại lên Giám đốc Sở kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội mà còn gửi đến ông Vương Đình Huệ - UV BCT – Bí thư Thành ủy Hà Nội và các cơ quan điều tra của Bộ Công an.

Cụ thể, trong đơn gửi đến ông Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, CIENCO1 kính đề nghị quan tâm, xem xét chỉ đạo các cơ quan liên quan để giải quyết vấn đề nêu trên nhanh chóng nhất, tránh thiệt hại cho doanh nghiệp.

Trong đơn gửi các cơ quan của Bộ công an, CIENCO1 đề nghị làm rõ nhiều vấn đề như: Làm rõ số cổ phần đứng tên các Công ty là Công ty Cổ phần Tập đoàn Yên Khánh, Công ty Cổ phần An Hiền, Công ty Cổ phần đầu tư Cái Mép, Công ty cổ phần Thương mại nước giải khát Khánh An tại CIENCO1 là của Đinh Ngọc Hệ?

Điều 137 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên sổ đăng ký cổ đông của công ty. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn 05 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn dài hơn.

2. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần từng loại, số và ngày đăng ký cổ đông của từng cổ đông.

3. Cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu, trích lục và sao danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông; yêu cầu sửa đổi những thông tin sai lệch hoặc bổ sung những thông tin cần thiết về mình trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông. Người quản lý công ty phải cung cấp kịp thời thông tin sổ đăng ký cổ đông, sửa đổi, bổ sung thông tin sai lệch theo yêu cầu của cổ đông; đồng thời chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh do không cung cấp hoặc cung cấp không kịp thời, không chính xác thông tin sổ đăng ký cổ đông theo yêu cầu. Trình tự, thủ tục yêu cầu cung cấp thông tin trong sổ đăng ký cổ đông thực hiện theo quy định tại Điều lệ công ty.

Theo điểm b, Điều 32 Luật doanh nghiệp quy định về việc Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp:

Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét và thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo nội dung bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực thi hành trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo. Trường hợp từ chối bổ sung, sửa đổi thông tin theo nội dung thông báo thay đổi đăng ký doanh nghiệp thì thông báo bằng văn bản cho người đề nghị đăng ký thay đổi biết. Thông báo phải nêu rõ lý do; các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có).

Tin mới lên