Ngân hàng

VPBank lãi trước thuế 2.618 tỷ đồng quý I/2018, tăng 36% so với cùng kỳ 2017

(VNF) - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2018, theo đó, VPBank ghi nhận 2.618 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý I/2018, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2017.

VPBank lãi trước thuế 2.618 tỷ đồng quý I/2018, tăng 36% so với cùng kỳ 2017

Lợi nhuận quý I/2018 của VPBank tăng 36% so với cùng kỳ năm 2017

Đi vào chi tiết, mảng kinh doanh cốt lõi tín dụng – đầu tư như thường lệ đem về cho VPBank mức lãi thuần lớn nhất với 6.026 tỷ đồng, tăng 25%. Trong khi đó, mảng dịch vụ đem về 314 tỷ đồng lãi thuần, tăng 3,3%. Mảng kinh doanh ngoại hối ghi nhận lỗ thuần 19,5 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức lỗ 14,4 tỷ đồng quý I/2017.

Cùng với đó, mảng mua bán chứng khoán kinh doanh đem về 29,8 tỷ đồng lãi thuần trong quý I/2018, gấp 6,6 lần cùng kỳ năm ngoái. Mảng mua bán chứng khoán đầu tư đem về 177 tỷ đồng lãi thuần, gấp 2,4 lần cùng kỳ.

Đáng chú ý, hoạt động khác đem về cho VPBank tới 1.130 tỷ đồng lãi thuần, gấp 5,5 lần cùng kỳ. Thuyết minh báo cáo tài chính cho biết mức tăng lãi thuần ấn tượng trên chủ yếu xuất phát từ mức tăng đột biến từ khoản mục Thu nhận hỗ trợ và thu nhập khác (tăng từ 19,7 tỷ đồng quý I/2017 lên 865 tỷ đồng quý I/2018).

Tựu chung, VPBank ghi nhận lợi nhuận thuần 5.271 tỷ đồng trong quý I/2018, tăng 46% so với cùng kỳ năm 2017. Tuy nhiên, do tỷ lệ trích lập dự phòng trên lợi nhuận thuần tăng từ 46,7% lên 50,3% nên lợi nhuận trước thuế tăng thấp hơn với 36%, đạt 2.618 tỷ đồng.

Tính đến hết ngày 31/3/2018, tổng tài sản của VPBank ở mức 284.388 tỷ đồng, tăng 2,4% so với hồi đầu năm. Trong đó, dư nợ tín dụng ở mức 189.116 tỷ đồng, tăng 3,5%. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 4,1%.

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu đến hết ngày 31/3/2018 của VPBank ở mức 31.635 tỷ đồng, tăng 6,5%. Tiền gửi khách hàng ở mức 143.121 tỷ đồng, tăng 7,2%.

Tin mới lên