Học thuật

Đường thuế là gì?

Quỳnh Anh - 17:34 11/07/2018

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu đường thuế (taxation schedule) là gì?

Đường thuế là gì?

Mức thu về thuế tiêu dùng lớn hơn khi mức chi tiêu tăng lên 

Đường thuế (taxation schedule) là đường biểu thị mối quan hệ giữa tổng nguồn thu từ thuế và quy mô thu nhập quốc dân. Khi áp dụng thuế lũy tiến, đường này có độ dốc dương – hàm ý mức thu về thuế tăng khi mức thu nhập tăng. Tương tự, mức thu về thuế tiêu dùng lớn hơn khi mức chi tiêu tăng lên 

Đường thuế T = T + tY là đường dốc lên. Điều này hàm ý tổng nguồn thu từ thuế tăng khi thu nhập tăng. Khi thu nhập tăng từ 0 lên Y1, tổng nguồn thu từ thuế tăng từ T lên T1. ­Cần chú ý rằng T1/Y­1 chính là khuynh hướng đánh thuế bình quân (APT) và ΔT/ΔY chính là khuynh hướng đánh thuế cận biên (MPT)

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Tin nổi bật

PVGAS 'kêu cứu': Không được làm nhà thầu, PVPipe và PVCoating có thể phải dừng hoạt động

(VNF) - Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (PVGAS) mới đây đã có văn bản gửi Thủ tướng kiến nghị cho 2 đơn vị thành viên là Công ty Cổ phần sản xuất ống thép Dầu khí Việt Nam (PVPipe) và Công ty Cổ phần bọc ống Dầu khí Việt Nam (PVCoating) được tham gia quá trình lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt để cung cấp sản phẩm cho các dự án do PVGAS làm chủ đầu tư.

PVGAS 'kêu cứu': Không được làm nhà thầu, PVPipe và PVCoating có thể phải dừng hoạt động