Tiêu điểm

2 Thiếu tướng được bầu làm Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương

(VNF) - Thiếu tướng Phạm Đức Duyên và Thiếu tướng Lê Ngọc Nam, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương được bầu giữ chức vụ Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020.

2 Thiếu tướng được bầu làm Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương

Uỷ ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đề nghị thi hành kỷ luật đối với 14 trường hợp

Ngày 9/10, Uỷ ban kiểm tra Quân ủy Trung ương tổ chức phiên họp lần thứ 9, bầu bổ sung Phó chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 và xem xét, xử lý một số vụ kỷ luật theo thẩm quyền.

Tại phiên họp, các đại biểu đã phỏ phiếu kín, bầu bổ sung Thiếu tướng Phạm Đức DuyênThiếu tướng Lê Ngọc Nam, Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương giữ chức vụ Phó chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020.

Trước khi giữ chức tại Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, Thiếu tướng Phạm Đức Duyên từng là Phó Chính ủy Quân khu 2 – Bộ Quốc phòng, còn Thiếu tướng Lê Ngọc Nam từng là Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu 5 –Bộ Quốc phòng.

Ngoài ra, tại phiên họp, Uỷ ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương cũng bỏ phiếu đề nghị thi hành kỷ luật một tổ chức đảng bằng hình thức cảnh cáo. Đối với 30 đảng viên vi phạm, Uỷ ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đề nghị thi hành kỷ luật đối với 14 trường hợp theo các hình thức: Tước danh hiệu quân nhân 6, giáng cấp bậc quân hàm 1, cảnh cáo 5 và khiển trách 2 người.

Đối với 16 người còn lại, Uỷ ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương bỏ phiếu đề nghị không xem xét, thi hành kỷ luật.

Tin mới lên