Ngân hàng

ACB tính dùng cổ phiếu quỹ để thưởng cho nhân viên

(VNF) - Tại đại hội đồng cổ đông sắp tới, ACB sẽ trình 2 tờ trình liên quan đến cổ phiếu quỹ, gồm: tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT bán cổ phiếu quỹ và tờ trình về phương án bán cổ phiếu quỹ để làm cổ phiếu thưởng, phân phối cho người lao động.

ACB tính dùng cổ phiếu quỹ để thưởng cho nhân viên

ACB tính dùng cổ phiếu quỹ để thưởng cho nhân viên

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa đưa ra thông báo về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, theo đó, thời gian diễn ra đại hội là 8h30 ngày 23/4/2019 tại Khách sạn Sheraton Sài Gòn.

Mặc dù ACB chưa công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông nhưng theo nội dung sơ bộ, ACB sẽ trình 2 tờ trình liên quan đến cổ phiếu quỹ, gồm: tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT bán cổ phiếu quỹ và tờ trình về phương án bán cổ phiếu quỹ để làm cổ phiếu thưởng, phân phối cho người lao động.

Như vậy, ACB sẽ bán cổ phiếu quỹ cho nhân viên dưới hình thức cổ phiếu thưởng hoặc chia thưởng trực tiếp cho nhân viên. Tuy nhiên, hiện ACB đang nắm tới trên 41 triệu cổ phiếu quỹ nên nhiều khả năng lượng cổ phiếu quỹ dùng để thưởng cho nhân viên chỉ là một phần trong tổng lượng cổ phiếu quỹ.

Lượng cổ phiếu quỹ ACB nắm giữ (trên 41 triệu đơn vị), tính theo thị giá chốt ngày 2/4, tương đương khoảng 1.250 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, ACB đã mua 16,18 triệu cổ phiếu quỹ vào từ ngày 12/6/2013 đến 4/7/2013 với giá bình quân 16.008 đồng/cổ phiếu. Tiếp đó, từ ngày 24/3/2014 đến 23/4/2014, ngân hàng này mua vào 11,73 triệu cổ phiếu quỹ với giá bình quân 16.743 đồng/cổ phiếu. ACB tiếp tục mua vào 13,5 triệu cổ phiếu quỹ từ ngày 15/12/2014 đến ngày 25/1/2015 với giá bình quân 15.490 đồng/cổ phiếu.

Như vậy, tổng cộng, ACB đã chi ra khoảng 660 tỷ đồng để mua vào lượng cổ phiếu quỹ trên.

ACB không phải ngân hàng đầu tiên thưởng cổ phiếu quỹ cho nhân viên. Năm 2018, từ ngày 15/8 đến 14/9, Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) đã chuyển nhượng 1,94 triệu cổ phiếu quỹ cho cán bộ công nhân viên dưới hình thức cổ phiếu thưởng. Ngân hàng này tiếp tục lên kế hoạch tương tự cho năm 2019.

Tại đại hội tới, HĐQT ACB cũng sẽ trình cổ đông báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát về hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019; tờ trình về việc trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2019; tờ trình về mức thù lao và ngân sách hoạt động cho HĐQT và Ban kiểm soát.

Cùng với đó là tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ từ cổ tức bằng cổ phần phổ thông, phương án phát hành, đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.

Cổ đông ACB cũng sẽ nhận được tờ trình về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ ACB; tờ trình về việc sửa đổi và bổ sung Quy chế vè cơ cấu tổ chức và hoạt động của HĐQT ACB; tờ trình về việc sửa đổi và bổ sung Quy chế về cơ cấu tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát ACB; Quy chế biểu quyết các vấn đề tại đại hội đồng cổ đông.

Năm 2018, ACB đạt lợi nhuận trước thuế rất ấn tượng: 6.388 tỷ đồng. Mức lợi nhuận này gấp 2,4 lần năm 2017.

Mảng kinh doanh cốt lõi: tín dụng - đầu tư, đem về cho ACB 10.362 tỷ đồng thu nhập lãi thuần trong năm 2018, tăng 22,5% so với năm 2017. Cùng với đó, biên lợi nhuận (thu nhập lãi thuần/thu nhập lãi) mảng này tiếp tục tăng, từ 41,6% lên 43,1%, cho thấy hiệu quả kinh doanh tiếp tục được cải thiện.

Năm 2018, mảng dịch vụ đem về cho ACB 1.497 tỷ đồng lãi thuần, tăng 26%. Mảng mua bán chứng khoán đầu tư đem về 168 tỷ đồng lãi thuần, bằng gần 1/3 năm 2017. Mảng mua bán chứng khoán kinh doanh ghi nhận lỗ thuần 78,3 tỷ đồng, trong khi năm trước lãi thuần 25,3 tỷ đồng.

Đáng chú ý nhất là năm qua, ACB thu về tới 1.814 tỷ đồng lãi thuần từ hoạt động khác, gấp đôi năm 2017.

Kết thúc năm 2018, lợi nhuận thuần của ACB đạt 7.320 tỷ đồng, tăng 40% so với năm 2017. Sở dĩ lợi nhuận trước thuế tăng gấp 2,4 lần là do năm qua, ngân hàng này đã giảm mạnh tỷ lệ trích lập dự phòng trên lợi nhuận thuần từ 49% xuống 12,7%.

Tính đến hết ngày 31/12/2018, tổng tài sản của ACB đạt 329.333 tỷ đồng, tăng 15,8% so với hồi đầu năm. Dư nợ tín dụng đạt 230.527 tỷ đồng, tăng 16,1%. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 0,73%.

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của ACB đến hết ngày 31/12/2018 ở mức 21.017 tỷ đồng, tăng tới 31% so với đầu năm. Tiền gửi khách hàng ở mức 269.998 tỷ đồng, tăng 11,9%; trong đó, tiền gửi không kỳ hạn chiếm 15,8%.

Tin mới lên