Ngân hàng

Agribank báo lãi trước thuế kỷ lục 5.018 tỷ đồng trong năm 2017

(VNF) - Lợi nhuận trước thuế năm 2017 của Agribank đạt mức cao nhất lịch sử ngân hàng này với 5.018 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2016.

Agribank báo lãi trước thuế kỷ lục 5.018 tỷ đồng trong năm 2017

Lợi nhuận của Agribank năm 2017 vượt 5.000 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2016

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2018.

Năm 2017, nguồn vốn huy động của Agribank đạt gần 1,1 triệu tỷ đồng. Dư nợ cho vay nền kinh tế tăng 17,6% so với năm 2016, đạt gần 900.000 tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn đạt 650.000 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 73,6% dư nợ. Tỷ lệ nợ xấu nội bảng là 1,54%.

Đáng chú ý, lợi nhuận trước thuế của Agribank đạt mức cao nhất lịch sử ngân hàng này với 5.018 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2016.

Một trong những điểm nhấn trong việc thực hiện chính sách năm qua của Agribank là ngân hàng này đã chấp nhận giảm thu tài chính hàng nghìn tỷ đồng để cho vay Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững theo NQ 30a/2008/NQ-CP đối với 64 huyện thuộc 18 tỉnh, thành trên cả nước; cùng với đó là cho vay Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại 8.957 xã, dư nợ cho vay xây dựng nông thôn mới đạt 307.383 tỷ đồng với 2.591.711 khách hàng được hỗ trợ.

2017 là năm thứ 2 Agribank triển khai Đề án chiến lược kinh doanh giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn 2030, cũng là triển khai tái cơ cấu giai đoạn 2 gắn với xử lý nợ xấu, tiếp tục xử lý dứt điểm các công việc còn lại của tái cơ cấu giai đoạn 1 và củng cố tiềm lực, nền tảng để sẵn sàng cho lộ trình cổ phần hóa theo chỉ đạo của Chính phủ.

Năm 2017, Agribank tiếp nhận, triển khai mới 4 dự án ngân hàng phục vụ với tổng giá trị 325 triệu USD. Lũy kế đến cuối 2017, Agribank đang triển khai 26 dự án tín dụng quốc tế với tổng hạn mức tương đương trên 13.000 tỷ đồng; 147 dự án ngân hàng phục vụ với tổng giá trị 7,3 tỷ USD.

Phát biểu tại hội nghị, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Lê Minh Hưng giao nhiệm vụ Agribank cần tập trung giải quyết dứt điểm các tồn tại yếu kém của những giai đoạn trước đây, kiểm soát rủi ro trong hoạt động, nâng cao chất lượng tài sản, chất lượng nguồn nhân lực; Tập trung thực hiện NQ 01 của Chính phủ, chỉ đạo của Thống đốc NHNN, kiểm soát tăng trưởng đi kèm với nâng cao chất lượng tín dụng; Có lộ trình sắp xếp tổ chức mạng lưới, xử lý các chi nhánh yếu kém, ưu tiên hoàn thiện các bước đi trong Đề án Cổ phần hóa…

2018 là năm then chốt trong lộ trình Agribank thực hiện Chiến lược kinh doanh giai đoạn 2016 - 2020 với mục tiêu trọng tâm được đề ra đó là tiếp tục củng cố, ổn định và nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh, giải quyết dứt điểm các bất cập, tồn tại, tiếp tục giữ vững vai trò chủ lực trên thị trường tiền tệ, tín dụng "Tam nông", khôi phục vị thế hoạt động tại khu vực thành thị; Kiểm soát tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả; nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo an toàn hoạt động theo quy định của Việt Nam và quốc tế; quyết liệt triển khai Kế hoạch cổ phần hóa Agribank theo Quyết định số 58/QĐ-TTg ngày 28/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Tin mới lên