Bất động sản

Bà Rịa-Vũng Tàu: Liên tiếp sai phạm, DIC Corp bị xử phạt 220 triệu đồng

(VNF) - UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng đối với Tổng công ty Cổ phần đầu tư phát triển xây dựng (DIC Corp).

Bà Rịa-Vũng Tàu: Liên tiếp sai phạm, DIC Corp bị xử phạt 220 triệu đồng

Bà Rịa - Vũng Tàu: Liên tiếp sai phạm, DIC Corp bị xử phạt 220 triệu đồng

Quyết định nêu rõ, DIC Corp đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính khi xây dựng công trình không phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt, thuộc một phần thửa đất số 586, tờ bản đồ số 01, phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu (phần đất mặt nước thuộc công viên hồ Bàu Trũng).

Với sai phạm này, công ty bị xử phạt số tiền 110 triệu đồng, đồng thời phải tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm có diện tích 21,7m2 trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Tại quyết định khác, DIC Corp cũng bị xử phạt khi xây dựng công trình không phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt địa chỉ tại lòng hồ trung tâm Chí Linh, phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu với mức phạt là 110 triệu đồng.

Đồng thời, DIC Corp phải tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm gồm: cầu sắt có kết cấu sắt chữ I, cao 4m, dài 80m, ngang 2,4m (bắc qua lòng hồ trung tâm Chí Linh), địa chỉ tại lòng hồ trung tâm Chí Linh, phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Quyết định nêu rõ trường hợp DIC Corp không tự tháo dỡ sẽ bị cưỡng chế tháo dỡ theo quy định. Tổng công ty phải chịu trách nhiệm về toàn bộ chi phí tổ chức cưỡng chế tháo dỡ. Tùy mức độ vi phạm, doanh nghiệp phải bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm gây ra.

Kết thúc quý I, doanh thu của DIC Corp đứng ở mức 500 tỷ đồng, báo lãi trước thuế 56 tỷ đồng. Mặc dù báo lãi tăng gấp 7 lần so với cùng kỳ, doanh nghiệp mới hoàn thành gần 4% mục tiêu cả năm.

Năm 2021, DIC Corp đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 2.800 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.444 tỷ đồng, lần lượt tăng 12,5% và 60,6% so với thực hiện năm trước. Doanh nghiệp dự kiến chia cổ tức tỷ lệ từ 18-22%.

Tin mới lên