Ngân hàng

BIDV đặt kế hoạch lãi 9.300 tỷ năm 2018, tập trung bán vốn cho đối tác ngoại

(VNF) - BIDV đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 9.300 tỷ đồng năm 2018, tăng 7,3% so với năm 2017; đồng thời tập trung tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài. Ngoài ra, BIDV cũng dự định chia cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 7% bằng tiền mặt.

BIDV đặt kế hoạch lãi 9.300 tỷ năm 2018, tập trung bán vốn cho đối tác ngoại

BIDV dự tính chia cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 7% bằng tiền mặt

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2018.

Theo tài liệu, năm 2017, BIDV đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017 do ĐHĐCĐ giao. Cụ thể, tổng tài sản đạt 1.202.284 tỷ đồng, tăng 19,5% so với năm 2016, duy trì vị thế là ngân hàng có quy mô dẫn đầu hệ thống ngân hàng thương mại.

Nguồn vốn huy động tăng trưởng 19,7%, trong đó huy động vốn từ tổ chức, dân cư (riêng ngân hàng) tăng trưởng 17,4%; Dư nợ tín dụng và đầu tư tăng 21,4%, trong đó dư nợ tín dụng riêng ngân hàng tăng trưởng 17%; nợ xấu riêng ngân hàng ở mức 1,44%; lợi nhuận trước thuế đạt 8.665 tỷ đồng.

Về tăng vốn điều lệ, năm qua, cấu phần ESOP và phát hành cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận còn lại chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; cấu phần phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư, phát hành cho nhà đầu tư chiến lược đang được trình cơ quan quản lý nhà nước xem xét, phê duyệt theo quy định; cấu phần phát hành trái phiếu chuyển đổi được các nhà đầu tư quan tâm nhưng chỉ thuận lợi khi BIDV đã lựa chọn được cổ đông chiến lược.

Năm 2018, BIDV đặt mục tiêu tín dụng tăng trưởng tối đa 17% và trong giới hạn được NHNN giao; Huy động vốn tăng trưởng 17%; Tỷ lệ nợ xấu mục tiêu dưới 2%.

Đáng chú ý, BIDV đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 9.300 tỷ đồng năm 2018, tăng 7,3% so với năm 2017.

Ngoài ra, ngân hàng này cũng dự định chia cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 7% bằng tiền mặt

HĐQT BIDV cho biết, năm 2018, ngân hàng sẽ tập trung thực hiện tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu cho Nhà đầu tư nước ngoài (bao gồm nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư tài chính) và thực hiện các biện pháp tăng vốn khác.

Cùng với đó là thực hiện Phương án cơ cấu BIDV gắn với xử lý nợ xấu đến năm 2020, trong đó đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng tài sản, kiểm soát chất lượng tín dụng thông qua các biện pháp thu hồi nợ quá hạn, nợ bán VAMC, kiểm soát giới hạn tín dụng đối với những ngành nghề có hệ số rủi ro cao; chuyển dịch cơ cấu tín dụng theo đúng định hướng.

Phía BIDV cho hay ngân hàng này sẽ tập trung gia tăng và củng cố chất lượng nền khách hàng, đặc biệt là phân khúc khách hàng bán lẻ và SMEs; giảm dần mức độ tập trung vào nhóm các khách hàng lớn có mức độ rủi ro cao. Đồng thời đẩy mạnh các nguồn thu phi tín dụng, đặc biệt tập trung phát triển thu dịch vụ ròng nhằm cải thiện cơ cấu thu nhập ròng.

Giống như nhiều ngân hàng thương mại khác, BIDV cũng ưu tiên phát triển chiến lược Ngân hàng số (digital banking) trên tất cả các mặt hoạt động kinh doanh, quy trình sản phẩm, kênh phân phối.

Tin mới lên