Ngân hàng

BIDV sắp đấu giá khoản nợ hơn 670 tỷ đồng của Công ty Đầu tư Thành Quang

(VNF) - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) mới đây đã thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá cho khoản nợ của Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Quang.

BIDV sắp đấu giá khoản nợ hơn 670 tỷ đồng của Công ty Đầu tư Thành Quang

BIDV sắp đấu giá khoản nợ hơn 670 tỷ đồng của Công ty Đầu tư Thành Quang

Tổng dư nợ của Công ty Đầu tư Thành Quang tại BIDV tính đến ngày 21/3/2021 là hơn 670 tỷ đồng, trong đó dư nợ gốc là hơn 469 tỷ đồng, dư nợ lãi là hơn 201 tỷ đồng.

Tài sản đảm bảo của khoản nợ này là một số quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại huyện Đông Anh cùng máy móc thiết bị của dự án nhà máy xử lý rác thải huyện Đông Anh.

Theo tìm hiếu của VietnamFinance, Công ty Đầu tư Thành Quang được thành lập năm 2004, người đại diện theo pháp luật hiện tại là ông Nguyễn Thanh Quang. Công ty đặt trụ sở tại tòa nhà số 14, phố Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

Công ty Đầu tư Thành Quang là chủ đầu tư của dự án khu xử lý rác thải huyện Đông Anh (Hà Nội) với công suất xử lý chất thải 500 tấn/ngày. Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 768 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là gần 159 tỷ đồng (chiếm 20,69% tổng mức đầu tư), vốn huy động là hơn 609 tỷ đồng (chiếm 79,31%).

Theo kết luật thanh tra số 6644/KL-KH&ĐT của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với Công ty Đầu tư Thành Quang trong việc thực hiện dự án khu xử lý rác huyện Đông Anh, công ty này có vốn chủ sở hữu theo báo cáo tài chính năm 2015 là 200 tỷ đồng.

Tại thời điểm thanh tra, Công ty Đầu tư Thành Quang cung cấp báo cáo tài chính năm 2017 và 2018 với vốn chủ sở hữu lần lượt là hơn 122 tỷ đồng và gần 114 tỷ đồng, chưa đạt mức yêu cầu so với tổng mức đầu tư của dự án khu xử lý rác (không thấp hơn 20%).

Đồng thời, kết luận thanh tra cũng cho thấy công ty này trong năm 2017 và năm 2018 lần lượt lỗ sau thuế hơn 87 tỷ đồng và hơn 107 tỷ đồng.

Ở thời điểm công bố kết luận thanh tra, Công ty Đầu tư Thành Quang bị nhận định là có khó khăn về tài chính, việc huy động vốn tín dụng chậm so với kế hoạch và tỷ lệ vốn tín dụng huy động được không đạt so với tỷ lệ vốn khi lập dự án.

Theo đó, Công ty Đầu tư Thành Quang sau khi có quyết định phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư đã tiến hành lập hồ sơ vay vốn tại BIDV và đến ngày 8/12/2016, hợp đồng tín dụng vay vốn tại BIDV được ký kết, BIDV tài trợ 65% tổng mức đầu tư.

Như vậy, khoản nợ mà BIDV đang tìm tổ chức bán đấu giá rất có thể chính là khoản nợ được hình thành từ việc đầu tư dự án nhà máy xử lý rác thải huyện Đông Anh khi tài sản đảm bảo của khoản nợ là các quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại huyện Đông Anh cùng với máy móc thiết bị của dự án nhà máy xử rác thải huyện Đông Anh. 

Tin mới lên